Cyngor Llyfrau Cymru

Swyddog Prosiect Darllen yn Well

Dyddiad cau: 3 Hydref 2022

Ydych chi’n hoffi arogl llyfrau newydd?

Yn drefnus, yn mwynhau llyfrau ac am gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am berson sydd:

  • â phrofiad o reoli prosiect
  • yn gwerthfawrogi llyfrau
  • am weld gwell darpariaeth o lyfrau ar gyfer Oedolion Ifanc
  • yn hoffi cael y maen i’r wal ac a fyddai’n mwynhau gweld 20+ o lyfrau newydd yn dod o’r wasg.

Y swydd:

Cyflog: £22,571–£26,446 (Band 4 – pwyntiau 12–20)

Llawn-amser, 37 awr yr wythnos – ond ystyrir oriau rhan-amser.

1 Tachwedd 2022 – 31 Awst 2023

Dyddiad cau: 3 Hydref 2022

Manylion pellach: www.llyfrau.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Llyfrau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Hydref 2022
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3