Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2022

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Ymgyrchoedd gweithgar a brwdfrydig i weithio gyda’n grwpiau ymgyrchu, rhanbarthau, celloedd ac aelodau ar draws y wlad i gefnogi ein hymgyrchoedd ac ysbrydoli eraill i gymryd rhan. Dyma gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a chyfrannu at lwyddiant ymgyrchoedd y Gymdeithas ar draws sawl maes o bwys mewn cyfnod tyngedfennol i’r iaith a’n cymunedau.

Byddwch yn gyfrifol am gydlynu, ysgogi a chefnogi gweithgarwch ymgyrchu’r Gymdeithas ar draws Cymru, gan weithio i dynnu gwirfoddolwyr ac aelodau i mewn i’n gwaith. Byddwch yn cydweithio â’n Grwpiau Ymgyrchu i ddatblygu a hyrwyddo ein hymgyrchoedd cenedlaethol a lleol mewn meysydd blaenoriaeth, gan gynnwys addysg, cymunedau, hawliau iaith a’r byd darlledu a digidol.

Byddwch yn gweithio gyda’r nod o dynnu aelodau i mewn i’n hymgyrchoedd ac yn helpu swyddogion eraill i gyflawni’r nod hwn. Byddwch yn cydweithio â swyddogion gwirfoddol Cymdeithas yr Iaith yn ogystal â’r staff eraill i sicrhau dilyniant a gweithrediad effeithiol ein hymgyrchoedd a’n gweithgareddau ehangach.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas yr Iaith
Disgrifiad swydd
Swydd-ddisgrifiad-Swyddog.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Mehefin 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7