Prifysgol Aberystwyth

Tiwtor Dysgu Cymraeg yn y Cartref

Dyddiad cau: 31 Mai 2022

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn nawdd gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i gyflogi tiwtor i weithio yn amser llawn, am flwyddyn yn y lle cyntaf, er mwyn dysgu Cymraeg i rieni a gofalwyr mewn ysgolion yn Aberystwyth.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Aberystwyth
Disgrifiad swydd
DC.22.4149-Disgrifiad-Swydd-1.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mai 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7