Menter a Busnes

Uwch-gynorthwyydd TG

Dyddiad cau: 15 Awst 2022

Bydd yr Uwch-gynorthwyydd TG yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr TG mewnol a darparwyr gwasanaethau allanol i ddarparu’r wasanaeth TG, drwy sicrhau cymorth technegol addas a dibynadwy i staff, cynnal systemau a datrys problemau i safon uchel, a gweithio ar ddatblygiadau’r Adran TG.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Uwch.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Awst 2022
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22