Canolfan Mileniwm Cymru

Uwch Reolwr/wraig Cyfathrebu (Dwyieithog)

Dyddiad cau: 1 Mehefin 2022

Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl gyfan. Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy guradu cynyrchiadau teithiol arobryn o’r radd flaenaf – o sioeau cerdd i gomedi a dawns, cabaret a gŵyl ryngwladol. Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n gweithiau ffres, pryfoclyd a phoblogaidd, wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn niwylliant ein gwlad. Ac rydyn ni’n ennyn angerdd pobl ifanc dros y celfyddydau, gan roi iddynt gyfleoedd dysgu sy’n newid eu bywydau ac yn rhoi cyfle iddynt ddisgleirio.

Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i’r dychymyg.

Mae’r adran Marchnata a Chyfathrebu yn gyfrifol am feithrin a chynnal cynulleidfaoedd cynaliadwy ac ymwelwyr achlysurol ar gyfer ystod eang o gynyrchiadau, rhaglenni a gweithgareddau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Wrth i ni barhau i weithredu newidiadau cadarnhaol ar draws ein rhaglen a’n diwylliant sefydliadol, bydd y rôl hon yn allweddol i helpu i gryfhau ein henw da fel canolbwynt creadigol a chanolfan gelfyddydau cenedlaethol.

Sylwch, mae’r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon

Cyflog: £34,047 – £37,950 yr awr yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 01 Mehefin 2022

Am fwy o fanylion am y rôl a fwy o fanylion am ein buddion staff cystadleuol, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/yr-hyn-a-wnawn/gyrfaoedd-a-swyddi/buddion-staff

Proses Ymgeisio:

  • Ewch i https://www.wmc.org.uk/cy/yr-hyn-a-wnawn/gyrfaoedd-a-swyddi/swyddi-gwag
  • Adolygu proffil rôl yr Uwch Reolwr/wraig Cyfathrebu (Dwyieithog)
  • Lawr lwythwch a chwblhewch ffurflen gyflenwi Canolfan y Mileniwm, gan gyfeirio at y nodyn canllaw i gael gwerthoedd Canolfan y Mileniwm
  • Cwblhewch y ffurflen Cyfle Cyfartal
  • Anfonwch eich CV a Ffurflen Eglurhaol i recruitment@wmc.org.uk

Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Canolfan Mileniwm Cymru
Disgrifiad swydd
2022-Senior-Communications.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7