Cwmni Da

Uwch Weinyddydd & Rheolwr Cynhyrchu

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2022

Mae Cwmni Da yn chwilio am unigolyn profiadol, hynod drefnus a brwdfrydig i ymuno â’r Cwmni ar adeg cyffrous wrth i ni adeiladu a thyfu ym mhennod nesaf yn hanes y cwmni. Rydym yn gwmni sydd yn mherchnogaeth y gweithlu.

Bydd gennych ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ddofn o’r byd darlledu ac yn brofiadol yn delio gyda nifer o ddyletswyddau ar yr un pryd.

Swyddogaethau

  • Cefnogaeth weinyddol i Fwrdd y Cyfarwyddwyr a’r Tim Rheoli
  • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr gan gadw trefn ar ddyddiadur ac amser
  • Pwynt cyswllt gyda’n partneriaid rhyngwladol ar gynyrchiadau
  • Gweithio’n agos gyda Rheolwr Materion Busnes y Cwmni
  • Dolen gyswllt allweddol rhwng Cwmni Da a Darlledwyr
  • Cydweithio â’r Pennaeth Cynhyrchu ar amserlenni cynhyrchu y Cwmni
  • Cydweithio â’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyllidebau cynyrchiadau y Cwmni
  • Rheoli Cynyrchiadau Rhyngwladol

Os ydych chi’n barod am her, ond eto’n hyderus yn eich sgiliau a’ch gallu presennol, efallai mai dyma’r rôl i chi! (gwelir linc i’r swydd ddisgrifiad llawn a ffurflen gais)

https://www.cwmnida.cymru/swyddi/uwch-weinyddydd-a-rheolwr-cynhyrchu/

Telerau £30k – £35k dibynol ar brofiad

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cwmni Da
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Mehefin 2022
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7