Cyngor Sir Ceredigion

Arweinydd E-sgol (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: 4 Rhagfyr 2023

Cyfeirnod: REQ105026

37 awr / Parhaol

£48,849

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

*Mae’r gwerthoedd cyflog yn pro-rata.

 Ynglŷn â’r rôl

Mae prosiect e-sgol wedi bod yn rhedeg ers Medi 2018, gyda’r bwriad arloesol o gefnogi ysgolion i gydweithio ar fodel hybrid o addysgu i ehangu’r ddarpariaeth sydd ar gael i ddisgyblion ôl-14. Tros y blynyddoedd diwethaf, mae’r prosiect cyffrous hwn wedi ehangu i bob ardal o Gymru ac yn cydweithio bellach gyda dros 40 o ysgolion.

Elfennau llwyddiannus eraill o arlwy e-sgol yw’r rhaglen Carlam Cymru, sef cynllun adolygu cenedlaethol ar gyfer TGAU a Safon Uwch; ffurfio partneriaethau gyda’r Rhwydwaith SEREN, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a’r Mudiad Meithrin yn ogystal â datblygu rhaglen o gysylltu Unedau Cyfeirio Disgyblion gydag ysgolion cyfagos er mwyn ddarparu cyrsiau prif ffrwd i ddisgyblion bregus.

Bydd Arweinydd e-sgol Gogledd Cymru yn gyswllt angenrheidiol i ysgolion y Gogledd ac yn cynnig hyfforddiant a chymorth i athrawon a’u dysgwyr. Hefyd, byddant yn edrych am gyfleoedd newydd ac arloesol i ehangu darpariaeth e-sgol ymhellach.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfle hwn, ewch i’n gwefan gyrfaoedd neu cysylltwch â Llifon Ellis (Pennaeth e-sgol) ar Llifon.Ellis@e-sgol.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Rhagfyr 2023
Rhagor o wybodaeth
Coleg Gwent

Hwylusydd y Gymraeg x 3

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
Cyngor Sir Ynys Môn

Cynorthwy-ydd Casgliadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 11
Rogers Jones & Co

Ysgrifennydd y Tŷ Arwerthiant Celfyddyd Gain (Caerdydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Cyngor Sir Ynys Môn

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Comisiynydd Plant Cymru

Cynghorydd Polisi

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llenyddiaeth Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 20
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil   

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cyngor Sir Ceredigion

Arweinydd E-sgol (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4

Cylchlythyr