Hwb Caernarfon

Cydlynydd Hwb Caernarfon

Dyddiad cau: 6 Ebrill 2023

Cyfrifol ac atebol i: Cyfarwyddwyr HWB Caernarfon

(drwy gymorth cwmni allanol sydd yn ein cynorthwyo)

Lleoliad: Canolfan Groeso Caernarfon

(ac o gwmpas y dref yn cyfarfod busnesau amrywiol)

Oriau: 3-4 diwrnod yr wythnos

(fe wnawn ystyried oriau llai 25+ awr neu rannu’r swydd ar gyfer ymgeiswyr addas)

Dyddiau Gwaith: 9am-5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener

(gyda’r angen i weithio gyda’r hwyr a phenwythnosau pan fo digwyddiadau, achlysuron arbennig neu gyfarfodydd y Bwrdd Rheoli) (rhoddir amser I ffwrdd am oriau a weithir yn fwy nag oriau sydd wedi eu cytundebu)

Cyflog: £24,000 – £27,000 (pro-rata)

Gwyliau: 22 diwrnod y flwyddyn (pro rata)+ Gwyliau Banc

Cytundeb: Hyd at Mawrth 31ain 2026

Enw’r cwmni neu sefydliad
Hwb Caernarfon
Disgrifiad swydd
SWYDD-DDISGRIFIAD-CYDLYNYDD.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Ebrill 2023
Tribiwnlys Prisio Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Ebrill 21
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Swyddog Cyfathrebu a Chodi Arian

Dyddiad cau: Ebrill 28
Cyngor Tref Caernarfon

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Dyddiad cau: Ebrill 3
Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Dyddiad cau: Ebrill 16
Prifysgol Bangor

Swyddog Clercyddol

Dyddiad cau: Ebrill 5
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu Gogledd Sir Drefaldwyn

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Gorllewin Sir Gaerfyrddin

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Ynys Môn 80%

Dyddiad cau: Mawrth 28
Heddlu Gogledd Cymru

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Ebrill 17
Cyngor Gwynedd

Cynllun Prentisiaethau Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau: Ebrill 13

Cylchlythyr