Llenyddiaeth Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Dyddiad cau: 20 Rhagfyr 2023

Llawn amser (37 awr yr wythnos), cytundeb parhaol

I ddechrau cyn gynted â phosib

Cyflog: £25,000 pro rata, cyflog cychwynnol (agored i drafodaeth yn seiliedig ar brofiad – cysylltwch am sgwrs)

Lleoliad: Rydym yn dîm cydweithredol sy’n gweithio ledled Cymru, gyda swyddfeydd yn Llanystumdwy a Chaerdydd. Rydym yn gweithio mewn modd hybrid ac mae angen presenoldeb yn un o’r swyddfeydd yn rheolaidd ond gellir cyflawni cyfran fawr o’r rôl hon wrth weithio gartref. Os gallai mynychu’r swyddfa eich atal rhag gwneud cais am unrhyw reswm, anfonwch e-bost atom i drafod eich sefyllfa ymhellach.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 20 Rhagfyr 2023, 5.00 pm

Cyfweliadau: Dydd Iau 11 Ionawr 2024

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llenyddiaeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Rhagfyr 2023
Rhagor o wybodaeth
Coleg Gwent

Hwylusydd y Gymraeg x 3

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
Cyngor Sir Ynys Môn

Cynorthwy-ydd Casgliadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 11
Rogers Jones & Co

Ysgrifennydd y Tŷ Arwerthiant Celfyddyd Gain (Caerdydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Cyngor Sir Ynys Môn

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Comisiynydd Plant Cymru

Cynghorydd Polisi

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llenyddiaeth Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 20
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil   

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cyngor Sir Ceredigion

Arweinydd E-sgol (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4

Cylchlythyr