National Theatre Wales

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Dyddiad cau: 5 Chwefror 2023

Ydych chi’n teimlo’n frwdfrydig ynglŷn ag ehangu mynediad i’r celfyddydau drwy gyfathrebu cysylltiol? Ydych chi’n llawn syniadau i ddenu cynulleidfaoedd drwy gynnwys digidol ac ymgyrchoedd creadigol? Ydych chi’n cael eich cymell gan y darlun ehangach ond eto’n ymwybodol o’r mân fanylion? Ydych chi’n dda am drin geiriau yn Gymraeg ac yn Saesneg?

Os mai ‘ydw’ yw’r ateb, gallai’r rôl hon fod yn ddelfrydol i chi. Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Saesneg a’r Gymraeg.

Llawn amser

Cyflog: £28k y flwyddyn

Dyddiad cau: 5 o’r gloch dydd Sul 5 Chwefror 2023

Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 6 Chwefror 2023

Ewch i’n gwefan am ragor o wybodaeth a sut i wneud cais: https://www.nationaltheatrewales.org/cy/jobs/cydlynydd-ynulleidfaoedd-a-chyfathrebu

Enw’r cwmni neu sefydliad
National Theatre Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
5 Chwefror 2023
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr