Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: 16 Rhagfyr 2023

Os ydych chi’n dymuno ymladd yn erbyn anghyfiawnder prinder a tlodi, a helpu pobl sy mewn argyfwng yn Arfon, rydym eisiau clywed gennych chi.

Mae Banc Bwyd Arfon yn chwilio am Gydlynydd Gwirfoddolwyr i gefnogi ac arfogi gwirfoddolwyr presennol a recriwtio mwy o bobl i ymuno â’r tîm.

Mae’r swydd wedi’i leoli yng Nghaernarfon ac mae’n cynnwys cyfuniad o weithio gartref, gweithio yn y banc bwyd, ac mewn digwyddiadau recriwtio a rhwydweithio.

Cyflog: £16,500

Rhan-amser: 24 awr yr wythnos

Am ragor o fanylion, ewch i wefan Banc Bwyd Arfon neu anfonwch e-bost at manager@arfon.foodbank.org.uk.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Banc Bwyd Arfon
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Rhagfyr 2023
Coleg Gwent

Hwylusydd y Gymraeg x 3

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
Cyngor Sir Ynys Môn

Cynorthwy-ydd Casgliadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 11
Rogers Jones & Co

Ysgrifennydd y Tŷ Arwerthiant Celfyddyd Gain (Caerdydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Cyngor Sir Ynys Môn

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Comisiynydd Plant Cymru

Cynghorydd Polisi

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llenyddiaeth Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 20
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil   

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cyngor Sir Ceredigion

Arweinydd E-sgol (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4

Cylchlythyr