Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: 8 Rhagfyr 2023

Bydd y Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn gyfrifol i Gyfarwyddwr Cyffredinol y Grŵp sy’n arwain y gwaith o ddarparu ystod lawn o wasanaethau corfforaethol i’r Grŵp er mwyn cyflwyno polisïau a rhaglenni yn unol â blaenoriaethau Gweinidogol.

Mae hon yn swydd allweddol ar Dîm Uwch-reolwyr y Grŵp, gan gyfrannu at arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol y Grŵp a’r sefydliad ehangach a chefnogi’r Cyfarwyddwr Cyffredinol yng nghyd-destun ei rôl fel Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol.

Fel rhan o Dîm Uwch-reolwyr y Grŵp, bydd gan y deiliad swydd gyfrifoldeb ar y cyd am wneud penderfyniadau gweithredol, goruchwylio cyflawni perfformiad, sbarduno gwelliant parhaus a datblygu a chyflawni newid ar draws y busnes.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Llywodraeth Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Rhagfyr 2023
Rhagor o wybodaeth
Coleg Gwent

Hwylusydd y Gymraeg x 3

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
Cyngor Sir Ynys Môn

Cynorthwy-ydd Casgliadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 11
Rogers Jones & Co

Ysgrifennydd y Tŷ Arwerthiant Celfyddyd Gain (Caerdydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Cyngor Sir Ynys Môn

Rheolwr Dysgu ac Ymgysylltu

Dyddiad cau: Rhagfyr 4
Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Comisiynydd Plant Cymru

Cynghorydd Polisi

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llenyddiaeth Cymru

Cydlynydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Dyddiad cau: Rhagfyr 20
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd, Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil   

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cyngor Sir Ceredigion

Arweinydd E-sgol (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Rhagfyr 4

Cylchlythyr