Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: 16 Mehefin 2023

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Rheoleiddio i fod yn gyfrifol am lywio a chynllunio gwaith y Comisiynydd ar draws un o dair cyfarwyddiaeth yn y sefydliad a bod yn rhan o dîm rheoli uchelgeisiol.

Dyddiad cau: 12:00 y.p., 16 Mehefin 2023

Am ffurflen gais ac i ymgeisio, ymwelwch â gwefan y Comisiynydd.

Am wybodaeth bellach neu os hoffech sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â ni trwy swyddi@cyg-wlc.cymru neu 0345 6033 221

Enw’r cwmni neu sefydliad
Comisiynydd y Gymraeg
Disgrifiad swydd
202303-Swydd-ddisgrifiad.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Mehefin 2023
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr