Cyngor Sir Powys

Cyfieithwyr

Dyddiad cau: 1 Hydref 2023

CYNGOR SIR POWYS

37 awr, Parhaol (Fe wnawn ystyried oriau rhan amser)

£27,852 i £29,439 y flwyddyn ar gyfartaledd

Llandrindod Wells – mae hon yn swydd gweithiwr hyblyg ac felly mae’r Cyngor yn cynnig cyfle i weithio’n ystwyth, gan gynnwys gweithio o adref


Rydym yn chwilio am gyfieithwyr Cymraeg cymwys i ymuno â’n tîm bach ymroddedig a chroesawgar.

Byddwch yn cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth cyfieithu dwyieithog proffesiynol i’r cyngor er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ein hymrwymiadau dwyieithog i’n cymunedau a’n staff.

Bydd eich gwaith yn cynnwys amrywiaeth eang o gyfieithiadau ysgrifenedig – o negeseuon cyfryngau cymdeithasol a datganiadau i’r wasg i ohebiaeth ac adroddiadau ynghyd â phrawfddarllen.  Bydd sgiliau cyfieithu ar y pryd yn ddymunol ond nid yn hanfodol yn ogystal â bod yn Aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Mae oriau llawn amser a rhan-amser ar gael gyda’r hyblygrwydd i weithio o bell/o gartref ac o amgylch eich ymrwymiadau presennol.

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â Carol Davies ar 01596 826466.

I wneud cais neu am ragor o wybodaeth ewch i https://cy.powys.gov.uk/golwg?id=995922bZ2i&lang=CYM

(This is an advert for a translator where the ability to speak Welsh is essential)

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Powys
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Hydref 2023
Rhagor o wybodaeth
Llywodraeth Cymru

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad cau: Hydref 20
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Hydref 9
Antur Waunfawr

Is-Reolwr Iechyd a Llesiant Tri Busnes Gwyrdd

Dyddiad cau: Hydref 13
Menter a Busnes

Cynorthwyydd Tîm (Y Ganolfan Wasanaeth)

Dyddiad cau: Hydref 10
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: Hydref 18
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymchwil, Ymgysylltiad a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymgysylltiad, Monitro a Gwerthuso

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Cymunedau Sy’n Ystyriol o Oedran

Dyddiad cau: Hydref 20
Tinopolis

Golygydd Dan Hyfforddiant   Heno/Prynhawn Da

Dyddiad cau: Hydref 6

Cylchlythyr