Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyfieithydd

Dyddiad cau: 1 Hydref 2023

Llawn amser (37.5 awr yr wythnos) /Rhan amser (unai 22.5 neu 30 awr yr wythnos) parhaol

Ystod Cyflog:  Band 5 £28,834 i £35,099

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn chwilio am Gyfieithydd.

Mae swydd llawn amser parhaol gyda ni.  Gallwn hefyd ystyried ceisiadau gan unigolion sydd yn edrych am waith cyfieithu yn rhan-amser neu i rannu swydd.

Byddech yn ymuno â thîm profiadol iawn. Mae gennym fanteision gwaith rhagorol a chyfleoedd datblygu staff gwych i’r pobl sy’n gweithio gyda ni.

Ewch i’r wefan i weld y disgrifiad swydd a’r hysbyseb llawn:   Hysbyseb Swydd (jobs.nhs.uk)

Os oes diddordeb gyda chi, ac hoffech sgwrs am y swydd, cysylltwch gydag Oliver Owen, Rheolwr Cyfieithu am fwy o wybodaeth: oliver.owen@wales.nhs.uk

Dyddiad Cau: Hanner Nos 1 Hydref, 2023

Enw’r cwmni neu sefydliad
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Hydref 2023
Llywodraeth Cymru

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad cau: Hydref 20
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Hydref 9
Antur Waunfawr

Is-Reolwr Iechyd a Llesiant Tri Busnes Gwyrdd

Dyddiad cau: Hydref 13
Menter a Busnes

Cynorthwyydd Tîm (Y Ganolfan Wasanaeth)

Dyddiad cau: Hydref 10
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: Hydref 18
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymchwil, Ymgysylltiad a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymgysylltiad, Monitro a Gwerthuso

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Cymunedau Sy’n Ystyriol o Oedran

Dyddiad cau: Hydref 20
Tinopolis

Golygydd Dan Hyfforddiant   Heno/Prynhawn Da

Dyddiad cau: Hydref 6

Cylchlythyr