golwg360

Cynhyrchydd Creadigol (Materion Cyfoes)

Dyddiad cau: 24 Mawrth 2023

Mae Golwg yn chwilio i benodi

Cynhyrchydd Creadigol

i greu cynnwys materion cyfoes ar gyfer gwasanaeth golwg360.

Y SWYDD

Datblygu syniadau newydd am gynnwys materion cyfoes oesol i golwg360.

Chwilio am ffyrdd creadigol o rannu cynnwys â chynulleidfa newydd ar-lein.

Cynhyrchu rhaglen gyffrous o gynnwys materion cyfoes ar blatfformau amrywiol.

Creu a golygu cynnwys, gan gynnwys golygu ffilm, sain a deunydd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.

Addasu cynnwys ar gyfer cyfryngau digidol amrywiol, megis TikTok, Instagram, podlediadau, fideo, gwefan ac egylchlythyron.

Darganfod lleisiau amrywiol, newydd i gyfrannu cynnwys.

Y PERSON

Sgiliau hanfodol:

  • y gallu i feddwl yn greadigol
  • diddordeb brwd mewn materion cyfoes, a thrwyn da am stori
  • dealltwriaeth ragorol o gyfryngau newydd a’u patrymau / tueddiadau
  • hyderus wrth siarad gyda phobl o bob mathau o gefndiroedd

Mae mwy o wybodaeth yn y swydd ddisgrifiad llawn. Cysylltwch ag owainschiavone@golwg.cymru i dderbyn copi.

Lleoliad: Hyblyg

Oriau: Llawn-amser

Cyflog: £25,000+ (dibynnol ar brofiad)

Cyswllt: Owain Schiavone – 01570 423 529 / owainschiavone@golwg.cymru

Ymgeisio: CV a Llythyr cais

Enw’r cwmni neu sefydliad
golwg360
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Mawrth 2023
Tribiwnlys Prisio Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Ebrill 21
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Swyddog Cyfathrebu a Chodi Arian

Dyddiad cau: Ebrill 28
Cyngor Tref Caernarfon

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Dyddiad cau: Ebrill 3
Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Dyddiad cau: Ebrill 16
Prifysgol Bangor

Swyddog Clercyddol

Dyddiad cau: Ebrill 5
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu Gogledd Sir Drefaldwyn

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Gorllewin Sir Gaerfyrddin

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Ynys Môn 80%

Dyddiad cau: Mawrth 28
Heddlu Gogledd Cymru

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Ebrill 17
Cyngor Gwynedd

Cynllun Prentisiaethau Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau: Ebrill 13

Cylchlythyr