Cyngor Gwynedd

Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau: 13 Ebrill 2023

Hyfforddai Proffesiynol Cyllid a Chyfrifeg

Hyfforddai Proffesiynol Cynllunio

Hyfforddai Proffesiynol Datblygu’r Economi

Hyfforddai Proffesiynol Dylunio a Chyfathrebu Digidol

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Stadau

I wneud cais, mae rhaid fod gennych chi radd dosbarth 2:2 neu uwch ag eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dilynwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth:

Rhestr swyddi (llyw.cymru)

Cynllun Yfory (llyw.cymru)

  • Cyflog cychwynnol o £27,344 y flwyddyn
  • 26.5 diwrnod o wyliau blynyddol + 8 diwrnod gwyl y banc blynyddol
  • Gweithio mewn awyrgylch Gymraeg
  • Gweithio yn hyblyg – Gweithio o adref, yn y swyddfa neu cymysgedd o’r ddau
  • Amodau a thelerau gwaith gorau yn yr ardal

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau e-bostiwch Cynllunyfory@gwynedd.llyw.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Gwynedd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
13 Ebrill 2023
Tribiwnlys Prisio Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Ebrill 21
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Swyddog Cyfathrebu a Chodi Arian

Dyddiad cau: Ebrill 28
Cyngor Tref Caernarfon

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Dyddiad cau: Ebrill 3
Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Dyddiad cau: Ebrill 16
Prifysgol Bangor

Swyddog Clercyddol

Dyddiad cau: Ebrill 5
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu Gogledd Sir Drefaldwyn

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Gorllewin Sir Gaerfyrddin

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Ynys Môn 80%

Dyddiad cau: Mawrth 28
Heddlu Gogledd Cymru

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Ebrill 17
Cyngor Gwynedd

Cynllun Prentisiaethau Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau: Ebrill 13

Cylchlythyr