Athrofa Padarn Sant

Cynorthwyydd y Cyfryngau Clyweledol ac E-ddysgu Athrofa Padarn Sant

Dyddiad cau: 6 Chwefror 2023

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn i ymuno â thîm deinamig Athrofa Padarn Sant.

Mae Athrofa Padarn Sant yn anelu at ragoriaeth ym mhob maes ei darpariaeth, ac yn ymrwymo i roi’r dysgwr gyntaf bob amser.

Mae hon yn rôl newydd gyffrous, i gefnogi’r defnydd cynyddol o dechnoleg, yn benodol adnoddau fideo, ar gyfer ystod o raglenni gan gynnwys rhaglenni achrededig (israddedig ac ôl-raddedig) a dysgu yn y gymuned/eglwys.

Rydym yn chwilio am unigolyn fydd yn dod â chreadigrwydd, dawn a dealltwriaeth o wahanol fathau o gyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys YouTube) yn ogystal ag etheg gweithio cryf. Y disgwyl yw y bydd canran sylweddol o’r swydd yn cynnwys ffilmio a golygu adnoddau fideo.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hynod greadigol, yn frwdfrydig ac yn meddu ar brofiad o ffilmio a golygu ar draws sawl llwyfan y cyfryngau.

Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Sut i ymgeisio:

Mae gofyn i ymgeiswyr ddanfon eu CV fel eu cais i HR@cinw.org.uk

Gofynnwn i ymgeiswyr sydd yn cael ei dewis ar gyfer y rhestr fer ddangos fidio fel engrahifft o’i gwaith a gallu yn y maes.

I weld y swydd ddisgriffiad llawn cliciwch: Cynorthwyydd y Cyfryngau Clyweledol ac E-ddysgu – The Church in Wales

I drefnu trafodaeth anffurfiol gyda’r Deon ar gyfer Meithrin Disgyblion, y Parchedig Ddr. Mark Griffiths, neu am fanylion pellach am y broses ymgeisio cysylltwch â David Taylor ar David.Taylor@stpadarns.ac.uk

Dyddiad Cau: 06 Chwefror am 10:00yb   Cyfweliadau: 10 Chwefror 2023

Enw’r cwmni neu sefydliad
Athrofa Padarn Sant
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Chwefror 2023
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr