Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Cymraeg Safon Uwch (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: 7 Mehefin 2023

Cyflog – £28,750.84 – £44,442.23 y flwyddyn

Pwrpas y Swydd –

  1. Addysgu i safon uchel er mwyn creu cyfleoedd dysgu effeithiol ac er mwyn galluogi’r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.
  2. Darparu profiadau allgyrsiol rhagorol i’n dysgwyr.
  3. Cynnal safonau uchel y ddarpariaeth â’r gefnogaeth a roddir i’r dysgwyr.
  4. Sichrau bod polisiau a gweithdrefnau’r Grŵp yn cael ei dilyn.
  5. Cefnogi dysgwyr i lwyddo er mwyn cyflawni eu targedau neu uwch gan herio ac ymestyn ein dysgwyr.

Dyddiad Cau – 07.06.2023 @ 12:00 yp

I ymgeisio am y swydd ewch i’n gwefan: https://www.gllm.ac.uk/cy/jobs

Enw’r cwmni neu sefydliad
Grŵp Llandrillo Menai
Disgrifiad swydd
JD-PS-Lec-in-A-Level-Welsh-MAT-0523.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Mehefin 2023
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr