Golwg

Gohebydd Materion Cyfoes

Dyddiad cau: 9 Chwefror 2023

Mae Golwg yn chwilio am Ohebydd Materion Cyfoes ar gyfer golwg360 a Golwg.

Dyma gyfle gwych i unrhyw un sy’n awyddus i gychwyn arni yn y maes newyddiadura, ac mae profiad blaenorol yn y maes yn ddymunol ond heb fod yn hanfodol.

Yn atebol i olygyddion y wefan a’r cylchgrawn, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflwyno cynnwys materion cyfoes a gwleidyddiaeth i golwg360 a Golwg. Bydd deiliad y swydd yn bennaf gyfrifol am greu cynnwys am yr hyn sy’n digwydd yn Senedd Cymru, ond hefyd yn ymwneud ag ystod eang o bynciau materion cyfoes eraill.

Bydd angen gallu gweithio yn annibynnol ac fel aelod o dîm, i ddatblygu deunydd amrywiol ar gyfer cyhoeddiadau print, gwefannau newyddion a’r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd fod yn greadigol a brwdfrydig gyda thrwyn da am stori. Bydd yn cynnig syniadau am straeon yn gyson, ac yn datblygu cynnwys amlgyfrwng.

Mae hon yn swydd unigryw, ac yn gyfle gwych i newyddiadurwr ifanc.

Lleoliad: Hyblyg, ond bydd disgwyl i ddeiliad y swydd dreulio peth amser yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Oriau: Amser llawn, gyda disgwyl i ddeiliad y swydd fynychu cynhadleddau a digwyddiadau gwleidyddol yn achlysurol

Am fwy o wybodaeth, disgrifiad swydd llawn neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag Owain Schiavone – owainschiavone@golwg.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Golwg
Cyflog
£22,000 – £25,000 (yn ddibynol ar brofiad)
Hyd cytundeb
Parhaol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
9 Chwefror 2023
Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5

Cylchlythyr