Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: 15 Mehefin 2023

Adran Dysgu Cymraeg

Aberystwyth


Y rôl 

Byddwch yn darparu cyngor a gwybodaeth i ddysgwyr, gan weithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf i ddysgwyr a darpar ddysgwyr; ymdrin ag ymholiadau gan ddysgwyr; cefnogi gweithgareddau hyrwyddo a marchnata; gweinyddiaeth cyrsiau (data, cyllid, trefniadau logistig); cadw cofnodion mewn cyfarfodydd, a chynorthwyo i weinyddu arholiadau Dysgu Cymraeg. 

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Carys Hughes Jones, Cydlynydd Gweinyddol Dysgu Cymraeg, drwy caj@aber.ac.uk.

Fel arfer fe benodir i swyddi o fewn 4 – 8 wythnos wedi’r dyddiad cau.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Aberystwyth
Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Mehefin 2023
Rhagor o wybodaeth
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr