ITV Cymru

Newyddiadurwr dan hyfforddiant (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: 12 Mehefin 2023

Eisiau swydd yn y cyfryngau?

Mwynhau siarad gyda phobl newydd a chlywed eu straeon?

Hoffi’r syniad o weithio rhywle lle mae bob diwrnod yn wahanol?

Os ydych chi – dyma’r swydd i chi.


Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gydag S4C, yn chwilio am bobl sydd eisiau gyrfa ym myd newyddiaduraeth i greu cynnwys cyffroes yn y Gymraeg. Does dim angen profiad o  newyddiaduaeth / cyfryngau ar gyfer y swydd.

Enw’r cwmni neu sefydliad
ITV Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Mehefin 2023
Rhagor o wybodaeth
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr