Amgueddfa Cymru

Pennaeth Arddangosfeydd

Dyddiad cau: 10 Mehefin 2023

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos (Bydd 37 awr yn cael ei ystyried ar gyfer aelodau staff presennol sydd ar gytundeb llawn amser ar hyn o bryd).

Cytundeb parhaol

Gradd H £63,472 – £65,921 y flwyddyn

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Os nad yw’r ymgeisydd yn medru’r Gymraeg, fe’u cefnogir i gyrraedd safon sylfaen erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf, a’u cefnogi i barhau i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

Mae Amgueddfa Cymru yn sefydliad carbon llythrennog. Rydyn ni’n annog ein staff i gwblhau hyfforddiant llythrennedd carbon o fewn eu chwe mis cyntaf, ac yn croesawu unrhyw ymgeiswyr sydd ag achrediad Project Llythrennedd Carbon yn barod.

Mae croeso i chi gyflwyno’ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 10 Mehefin erbyn 5yp

Dyddiad Cyfweliad: 19 Mehefin

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Amgueddfa Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
10 Mehefin 2023
Rhagor o wybodaeth
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr