Golwg Cyf.

Pennaeth Masnachol

Dyddiad cau: 9 Mehefin 2023

Mae Golwg am benodi

PENNAETH MASNACHOL

i arwain gwaith masnachol a gwerthu y busnes.

 

Dyma gyfle swydd newydd  bwysig yn dilyn newyddion cadarnhaol am gyllid craidd cyhoeddiadau’r cwmni.

Oes ganddoch chi brofiad o greu a chyflawni rhaglenni ac ymgyrchoedd masnachol a gwerthiant effeithiol?

Ydych chi eisiau bod yn aelod allweddol o Dîm Rheoli cwmni blaengar sydd â gweledigaeth gyffrous ar gyfer y dyfodol?

Os felly, dyma’r swydd ddelfrydol i chi.

Cyflog: £35,000 y/f (gyda chyfle bonws posib)

Lleoliad: Hyblyg

Dyddiad cau: 09 Mehefin 2023

I gael disgrifiad swydd llawn neu drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â Phrif Weithredwr Golwg, Owain Schiavone ar owainschiavone@golwg.cymru neu 01570 423 529

Enw’r cwmni neu sefydliad
Golwg Cyf.
Dyddiad cau i ymgeiswyr
9 Mehefin 2023
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr