Grŵp Llandrillo Menai

Rheolwr Datblygu Dwyieithrwydd a Chydraddoldeb

Dyddiad cau: 8 Mehefin 2023

Cyflog – £49,177.04  – £52,104.74 y flwyddyn

Pwrpas y Swydd – 

Prif bwrpas y swydd hon yw rheoli darpariaeth Lefel A Sgiliaith, y timau Cyfieithu a Chymraeg Gwaith, cynllun Hyfforddiant a Mentora cenedlaethol Sgiliaith a phrosiectau a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan sicrhau eu bod yn rhedeg yn effeithiol ac yn effeithlon yn unol â chynlluniau strategol a gweithredol y Grŵp.  Yn ogystal â hyn, bydd y rôl yn datblygu ac yn gwireddu ein blaenoriaethau ym maes cydraddoldeb a chynhwysiant ar gyfer 2023.

Dyddiad Cau – 08.06.2023 @ 12:00 yp

I ymgeisio am y swydd ewch i’n gwefan: https://www.gllm.ac.uk/cy/jobs

Enw’r cwmni neu sefydliad
Grŵp Llandrillo Menai
Disgrifiad swydd
Biling-Dev-and-Equality-1.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Mehefin 2023
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr