Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: 4 Hydref 2023

Cytundeb:   Llawn amser am gyfnod penodol o 12 mis (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Coleg yn barod i ystyried secondiad ar gyfer y rôl yma

Cyflog:    £29,605 – £36,024 (Pwyntiau sbinol 22 – 29)

Lleoliad:   Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon, Aberystwyth

Dyddiad Cau:   14:00 4 Hydref 2023

Dyddiad Cyfweliadau:   13 Hydref 2023

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn/ion cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu prosiectau sy’n ymwneud â chynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd y prosiectau yn gysylltiedig â’r gwahanol elfennau sef dysgwyr, staffio, darpariaeth, adnoddau, cymwysterau a chyflogwyr.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith datblygu’r sectorau addysg bellach a phrentisiaethau fel ran o waith cynllunio academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y colegau addysg bellach a gyda darparwyr prentisiaethau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws y sector.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth o’r sector addysg bellach a phrentisiaethau a phrofiad o reoli prosiectau amrywiol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Swyddog-Addysg.docx
Disgrifiad swydd
202309-Manyleb-Swyddog-cyfnod.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Hydref 2023
Llywodraeth Cymru

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad cau: Hydref 20
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Hydref 9
Antur Waunfawr

Is-Reolwr Iechyd a Llesiant Tri Busnes Gwyrdd

Dyddiad cau: Hydref 13
Menter a Busnes

Cynorthwyydd Tîm (Y Ganolfan Wasanaeth)

Dyddiad cau: Hydref 10
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: Hydref 18
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymchwil, Ymgysylltiad a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymgysylltiad, Monitro a Gwerthuso

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Cymunedau Sy’n Ystyriol o Oedran

Dyddiad cau: Hydref 20
Tinopolis

Golygydd Dan Hyfforddiant   Heno/Prynhawn Da

Dyddiad cau: Hydref 6

Cylchlythyr