Menter a Busnes

Swyddog Sector (Cig Coch) Gogledd (1 FTE) (dros dro)

Dyddiad cau: 31 Mai 2023

Nod

Cefnogi’r gwaith o ddatblygu gweithgareddau a darparu rhwydwaith arddangos proffil uchel drwy recriwtio, datblygu, cydgysylltu a lledaenu prosiectau ar y fferm sy’n benodol i’r sector yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a rhaglen Cyswllt Ffermio.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Menter a Busnes
Disgrifiad swydd
Manyleb-Swydd-Swyddog-Sector.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mai 2023
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Y We

Dyddiad cau: Mehefin 7
Grŵp Llandrillo Menai

Rheolwr Datblygu Dwyieithrwydd a Chydraddoldeb

Dyddiad cau: Mehefin 8

Cylchlythyr