Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur, Celf Hanesyddol

Dyddiad cau: 6 Hydref 2023

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr yr wythnos

Parhaol

Gradd E: £29,044.74 – £35,539.60 y flwyddyn

Ar gyfer y swydd hon, byddai disgwyl i chi gynnal sgyrsiau a theithiau, ateb cwestiynau a rhoi cyfweliadau i’r wasg yn Gymraeg. Os nad ydych chi’n siaradwr Cymraeg rhugl, neu os nad ydych yn hyderus yn siarad Cymraeg, peidiwch â phoeni – mae gennym ddiddordeb yn eich potensial. Gallwn eich helpu i wella eich sgiliau Cymraeg os oes angen. Os cewch eich penodi i’r swydd, bydd angen i chi ddysgu siarad Cymraeg yn rhugl.

Mae Amgueddfa Cymru yn sefydliad carbon llythrennog. Rydyn ni’n annog ein staff i gwblhau hyfforddiant llythrennedd carbon o fewn eu chwe mis cyntaf, ac yn croesawu unrhyw ymgeiswyr sydd ag achrediad Project Llythrennedd Carbon yn barod.

Mae croeso i chi gyflwyno’ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 6 Hydref erbyn 5pm

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan. Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Amgueddfa Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
6 Hydref 2023
Rhagor o wybodaeth
Llywodraeth Cymru

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad cau: Hydref 20
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Hydref 9
Antur Waunfawr

Is-Reolwr Iechyd a Llesiant Tri Busnes Gwyrdd

Dyddiad cau: Hydref 13
Menter a Busnes

Cynorthwyydd Tîm (Y Ganolfan Wasanaeth)

Dyddiad cau: Hydref 10
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: Hydref 18
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymchwil, Ymgysylltiad a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymgysylltiad, Monitro a Gwerthuso

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Cymunedau Sy’n Ystyriol o Oedran

Dyddiad cau: Hydref 20
Tinopolis

Golygydd Dan Hyfforddiant   Heno/Prynhawn Da

Dyddiad cau: Hydref 6

Cylchlythyr