Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Datblygu Casgliadau: Diwydiant Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyddiad cau: 12 Mehefin 2023

35 awr yr wythnos

Cytundeb 3 blynedd

Gradd E £30,823.43 – £35,627.59 y flwyddyn

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Amgueddfa Cymru yn sefydliad carbon llythrennog. Rydyn ni’n annog ein staff i gwblhau hyfforddiant llythrennedd carbon o fewn eu chwe mis cyntaf, ac yn croesawu unrhyw ymgeiswyr sydd ag achrediad Project Llythrennedd Carbon yn barod.

Mae croeso i chi gyflwyno’ch cais yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dyddiad Cau: 12 Mehefin erbyn 5yp

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Amgueddfa Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Mehefin 2023
Rhagor o wybodaeth
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Mehefin 26
ITV

Newyddiadurwr (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 23
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7

Cylchlythyr