Cyngor Sir Gâr

Cyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Dyddiad cau: 31 Mai 2024

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar sy’n ceisio gwella’n barhaus ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o’r radd flaenaf. Rydym am benodi Cyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd i’n helpu i wireddu ein huchelgais.

Mae rôl y Cyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn gyfle gwych i ymuno â Chyngor sydd am fod yn arloesol o ran y ffordd mae’n darparu gwasanaethau sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Rydym yn chwilio am arweinydd modern, ysbrydoledig a chynhwysol sy’n creu amgylchedd cadarnhaol lle gall pawb fod yn nhw eu hunain a chyflawni eu potensial.

Yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cydlynol, modern ac effeithiol. Felly, drwy fod yn rhan o un o’r Cynghorau Sir mwyaf yng Nghymru, byddwch nid yn unig yn mwynhau’r her, ond hefyd yn mwynhau cael effaith gadarnhaol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Sir Gâr
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mai 2024
Rhagor o wybodaeth
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14
Golwg Creadigol

Swyddog Hyrwyddo a Marchnata

Dyddiad cau: Mehefin 20
golwg360

Cynhyrchydd Creadigol

Dyddiad cau: Mehefin 20
Tinopolis

Adran Archif – Tinopolis, Llanelli

Dyddiad cau: Mehefin 14
Llywodraeth Cymru

Aelodau

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Swyddog Iaith Gymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 3
Cadw

Ceidwad Cadw (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Mai 29

Cylchlythyr