golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2024

Mae golwg360 yn chwilio am ohebydd i ymuno â ni ar gyfer prosiect budd y cyhoedd am gyfnod penodol rhwng Mehefin ac Awst 2024. Rydym yn chwilio am ohebydd sy’n dod o un o Gymoedd y De, neu’n sy’n byw yno ac sydd â gwybodaeth eang am yr ardal, ei phobol a’i chymunedau.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod ar gael ar gyfer wyth wythnos y prosiect, ac i allu gweithio o’r gymuned.

Darperir hyfforddiant drwy gydol y prosiect, ond byddai deall a gallu defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn fanteisiol.

Cyflog yn unol â phrofiad.

I wneud cais neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alun Rhys Chivers, golygydd golwg360 – alunrhyschivers@golwg.cymru neu 01792601159 / 07799621977

Enw’r cwmni neu sefydliad
golwg360
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Mehefin 2024
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr