ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: 27 Mehefin 2024

ITV Cymru Wales

2 x cytundeb 12 mis

Ydych chi’n caru’r cyfryngau cymdeithasol?

Mwynhau siarad gyda phobl newydd a chlywed eu straeon?

Hoffi’r syniad o weithio rhywle lle mae bob diwrnod yn wahanol?

Os mai ‘ydw’ yw’r ateb i un o’r uchod – dyma’r swydd i chi.

Mae ITV Cymru, mewn partneriaeth gydag S4C, yn chwilio am bobl sydd eisiau datblygu gyrfa ym myd newyddiaduraeth, ac i greu cynnwys cyffrous yn y Gymraeg.

Lleoliad : Caerdydd 

Cyflog :  £23,477 – £27,909

Enw’r cwmni neu sefydliad
ITV Cymru Wales
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Mehefin 2024
Rhagor o wybodaeth
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr