Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: 24 Mehefin 2024

Cyflog:    £46,974 – £51,283 (Pwyntiau Sbinol 38-41)

Lleoliad:    Caerfyrddin, Caerdydd, Aberystwyth neu Gaernarfon -Mae hyblygrwydd i weithio yn rhannol o adref fel rhan o’n dull gweithio hybrid

Statws Cyflogaeth:    Parhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau:    14:00 24 Mehefin 2024

Dyddiad Cyfweliad:     10 Gorffennaf 2024 yng Nghaerfyrddin

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol sydd yn gweithio ym maes cyllid i ddefnyddio’i sgiliau a phrofiad helaeth i arwain a grymuso ein gwasanaethau cyllid a chynllunio ariannol.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Rheolwr-Cyllid.docx
Disgrifiad swydd
202406-Swydd-ddisgrifiad.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Mehefin 2024
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr