Ynni Cymunedol Twrog

Rheolwr Datblygu Rhan Amser

Dyddiad cau: 30 Mai 2024

Hunan-Gyflogedig

Mae Ynni Cymunedol Twrog yn fenter gymunedol sydd â’r nod o ddatblygu a rhedeg prosiectau ynni adnewyddol ym mherchnogaeth gymunedol er budd cymunedau gogledd orllewin Meirionnydd.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau rheoli prosiect cadarn ac angerdd am y sector ynni cymunedol i helpu datblygu cyfres o brosiectau posib sydd eisoes wedi eu hadnabod a datblygu cyfleon newydd. Cytundeb 1 blwyddyn.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

ynnitwrog@cwmnibro.cymru

Dyddiad cau: 30 Mai 2024

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Croesawir ceisiadau gan ddysgwyr.

The ability to speak Welsh is essential for this post. We welcome applications from Welsh learners.

Cefnogir y swydd hon gan raglen Ynni Cymru a Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Ynni Cymunedol Twrog
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Mai 2024
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14
Golwg Creadigol

Swyddog Hyrwyddo a Marchnata

Dyddiad cau: Mehefin 20
golwg360

Cynhyrchydd Creadigol

Dyddiad cau: Mehefin 20
Tinopolis

Adran Archif – Tinopolis, Llanelli

Dyddiad cau: Mehefin 14
Llywodraeth Cymru

Aelodau

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Swyddog Iaith Gymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 3
Cadw

Ceidwad Cadw (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Mai 29

Cylchlythyr