Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Rheolwr Gweinyddol

Dyddiad cau: 31 Mai 2024

Mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a dawnus i’r swydd hon.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw’r corff cenedlaethol sy’n arwain, datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg i/o’r Saesneg. Mae rôl y Gymdeithas yn ganolog i gyrraedd 1,000,000 o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Prif bwrpas y swydd hon yw:

  • Gweinyddu’r broses ymaelodi.
  • Gweinyddu’r drefn arholi.
  • Cydweithio i drefnu rhaglen o gyrsiau a gweithdai hyfforddi.
  • Cydweithio i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau cymdeithasol.
  • Sicrhau cyswllt cyson gyda’r aelodau.
  • Yn gyffredinol sicrhau gweinyddiaeth esmwyth ac effeithiol y Gymdeithas.

Does dim rhaid ichi fod yn gyfieithydd i lwyddo yn y swydd yma.

Lleoliad: Bangor/Hybrid

Oriau: Llawn amser, ond mae modd cynnig trefniadau gweithio hyblyg ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau sy’n gofyn am weithio rhan amser, neu gytundeb sy’n amrywio yn ol tymhorau ysgol.

Cyflog: hyd at £30,000 + 6% cyfraniad pensiwn

Dyddiad cau 17:00 31 Mai 2024

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â Gwyn Williams, y Prif Swyddog, naill ai trwy ffonio 07831 092524 neu trwy e-bost gwyn.williams@cyfieithwyr.cymru

I dderbyn pecyn ymgeisydd e-bostiwch gwyn.williams@cyfieithwyr.cymru

I gael gwybod mwy am y Gymdeithas, ewch i’n gwefan www.cyfieithwyr.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mai 2024
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14
Golwg Creadigol

Swyddog Hyrwyddo a Marchnata

Dyddiad cau: Mehefin 20
golwg360

Cynhyrchydd Creadigol

Dyddiad cau: Mehefin 20
Tinopolis

Adran Archif – Tinopolis, Llanelli

Dyddiad cau: Mehefin 14
Llywodraeth Cymru

Aelodau

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Swyddog Iaith Gymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 3
Cadw

Ceidwad Cadw (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau: Mai 29

Cylchlythyr