Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: 23 Mehefin 2024

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r rheoleiddiwr proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru.

Fel rhan o’r tîm Cymwysterau a Chofrestru, bydd y Swyddog Cofrestru yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni gwaith Cofrestru’r CGA. Bydd hyn yn cynnwys cynnal Cofrestr yr Ymarferwyr Addysg, darparu gwasanaeth ymholi dwyieithog proffesiynol a chyfleusterau desg gymorth i ymarferwyr a chyflogwyr, gan weinyddu gwobrwyo Statws Athro Cymwysedig a datblygu a pharatoi adroddiadau ac ystadegau.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu a chyfathrebu rhagorol, gyda phrofiad o drin ymholiadau amrywiol. Byddant hefyd yn siaradwr Cymraeg rhugl a’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor y Gweithlu Addysg
Disgrifiad swydd
EWC-7b-JDPS-1023-W.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Mehefin 2024
Rhagor o wybodaeth
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr