Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Swyddog Datblygu

Dyddiad cau: 22 Ebrill 2024

Mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn chwilio am Swyddog i ddatblygu a hyrwyddo gwaith y Gymdeithas ac i ddarparu cefnogaeth a chyngor i  eisteddfodau lleol. Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod â diddordeb amlwg yn y diwylliant eisteddfodol ac yn unigolyn trefnus, brwdfrydig a blaengar. Bydd y swyddog yn cydweithio â Swyddog Cyfathrebu y Gymdeithas. Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn angenrheidiol.

Rhan amser: 24 awr yr wythnos ar gyfartaledd.

Cyflog: Hyd at uchafswm o £25,780 pro rata yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad.

Dyddiad cau: Ebrill 22ain, 2024

I gael pecyn cais a mwy o wybodaeth, cysylltwch â: Bill Davies (Is-Gadeirydd), 02922 211407 / billd.d2@tiscali.co.uk neu Lois Williams (Swyddog Cyfathrebu) lois@steddfota.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Ebrill 2024
Yr Eglwys yng Nghymru

Cyfarwyddwr Astudiaethau Caplaniaeth

Dyddiad cau: Mai 10
Ombwdsmon Cymru

Swyddog Arweiniol Data

Dyddiad cau: Mai 10
Golwg Cyf 

Swyddog Prosiect Ymbweru Bro  (ardal Wrecsam) 

Dyddiad cau: Mai 13
Menter a Busnes

Crëwr Cynnwys Digidol

Dyddiad cau: Mai 7
Llywodraeth Cymru

Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru

Dyddiad cau: Ebrill 26
Prifysgol Bangor

Tiwtor Cymraeg ar gyfer y Gweithlu Addysg

Dyddiad cau: Mai 7
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Rheolwr Aelodaeth

Dyddiad cau: Mai 3
Tinopolis

Peiriannydd

Dyddiad cau: Mai 6
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Seicolegydd Addysg Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Mai 8
Undeb Bedyddwyr Cymru

Cydlynydd Corfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru

Dyddiad cau: Ebrill 29

Cylchlythyr