Golwg Creadigol

Swyddog Hyrwyddo a Marchnata

Dyddiad cau: 20 Mehefin 2024

Yn dilyn newyddion da am brosiectau newydd i Golwg Creadigol, rydym yn awyddus i ehangu’r tîm a phenodi person brwdfrydig, llawn syniadau, i wireddu cynlluniau cyfathrebu ein prosiectau a’n cyhoeddiadau, ynghyd â chynorthwyo i drefnu digwyddiadau.

I weld disgrifiad swydd llawn neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Owain Schiavone: owainschiavone@golwg.cymru

Mae hon yn un o ddwy swydd wag gan gwmni Golwg ar hyn o bryd, wrth i’r tîm dyfu. Efallai y bydd y swydd Cynhyrchydd Creadigol o ddiddordeb i chi hefyd.

 

Cyflog: £25,000+ (yn ddibynnol ar brofiad)

Lleoliad: Hyblyg

Oriau: Llawn-amser

Cyfnod: blwyddyn o gontract, gyda’r posibilrwydd o droi’n swydd barhaol

Dyddiad cau: 20 Mehefin 2024

Ymgeisio: Anfon llythyr cais, CV a manylion dau ganolwr at owainschiavone@golwg.cymru

Enw’r cwmni neu sefydliad
Golwg Creadigol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Mehefin 2024
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr