Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: 24 Mehefin 2024

Prifysgol Bangor

Coleg Meddygaeth ac Iechyd

#Graddfa 6: £29,605 – £36,024 y flwyddyn.

(Cyf: BU03579)


Gwahoddir ceisiadau am swydd lawn amser barhaol yn gweithio yn y Coleg Meddygaeth ac Iechyd, yn cyflawni gweithgarwch recriwtio a marchnata i gefnogi’r gwaith o recriwtio myfyrwyr i’r meysydd pwnc perthnasol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda Rheolwr Marchnata’r Coleg i weithredu, darparu a monitro ystod o weithgarwch marchnata a recriwtio, gan gynnwys amrywiaeth o ymgyrchoedd digidol gydag asiantaethau allanol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael addysg i safon lefel A (neu gyfwerth) mewn pwnc priodol, neu brofiad sy’n cyfateb i hynny.

Mae’n rhaid i chi fod yn gyfathrebwr hyderus, gyda sgiliau ysgrifennu copi, darllen proflenni a golygu rhagorol. Rhaid bod gennych brofiad o gynhyrchu deunyddiau marchnata a meddu ar sgiliau trefnu rhagorol a bod yn aelod o dîm.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.

Byddwch yn gweithio ar y campws ym Mangor. Trwy ein fframwaith Gweithio Deinamig, bydd dewis hefyd i dreulio peth amser yn gweithio o bell (er yn aros yn y Deyrnas Unedig) i gynnal cydbwysedd bywyd a gwaith. Trafodir hyn ymhellach gyda’r ymgeiswyr yn y cyfweliad.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

 Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Bangor
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Mehefin 2024
Rhagor o wybodaeth
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr