Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: 24 Mehefin 2024

Cyflog:     £29,605 – £36,024 (Pwyntiau sbinol 22 – 29)

Lleoliad:     Caerdydd -Mae hyblygrwydd i weithio yn rhannol o adref fel rhan o’n dull gweithio hybrid

Statws Cyflogaeth:    Parhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau:    14:00 24 Mehefin 2024

Dyddiad Cyfweliad:     9 Gorffennaf 2024 yng Nghaerdydd

Y mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn brwdfrydig, blaengar, trefnus a galluog i gydlynu gwaith ymgysylltu’r Coleg a chyfrannu at yr agenda bolisi.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Swyddog.docx
Disgrifiad swydd
202406-Swyddog-Ymgysylltu-a-Pholisi.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Mehefin 2024
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Prifysgol Bangor

Swyddog Marchnata a Recriwtio

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Ymgysylltu a Pholisi

Dyddiad cau: Mehefin 24
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 24
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Mehefin 23
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr dan hyfforddiant  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 27
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur Hanes Llafar

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Swyddog Hyrwyddo Addysg Uwch drwy’r Gymraeg  

Dyddiad cau: Mehefin 19
golwg360

Gohebydd – cymunedau’r Cymoedd

Dyddiad cau: Mehefin 14

Cylchlythyr