Penodiadau

Cyfieithwyr newydd Cyngor Ceredigion

Mae Cyngor Sir Ceredigion newydd ychwanegu pedwar cyfieithydd i’r tîm ym Mhenmorfa, Aberaeron. Aeth Golwg i holi dau ohonynt – Meryl Roberts a Rhidian Jones – pam mai hwn oedd ‘Jest y Job’ iddyn nhw...

Penodiadau

Jest y Job i Guto Huws – Gohebydd newydd Golwg360

Guto Huws o'r Felinheli yw Gohebydd newydd Golwg360 - ond pwy yw Guto Huws?

Penodiadau

Jest y Job i Carys Tudor gyda’r Theatr Gen

Mae Carys Tudor wedi’i phenodi’n Swyddog Marchnata Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma gyfle i Golwg360 ddod i’w hadnabod yn well...

Penodiadau

Bethan Davies i gamu i esgidiau Owain Glenister yng Nghastell-nedd Port Talbot

Gydag ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhort Talbot a phobl yn atgyfodi hen draddodiadau …

Penodiadau

Almaenes yn hybu’r Gymraeg ym myd busnes

Bydd byd busnes a’r iaith yn elwa o gefndir a phrofiad merch o’r Almaen, sydd wedi dysgu Cymraeg mewn cwta pum mlynedd, wrth iddi ddod i arwain prosiect Cymraeg Byd Busnes y Mentrau Iaith.

Penodiadau

Eleri Wynne yn teimlo’n “hynod o lwcus” i weithio yn y byd diwylliannol

Mae Eleri Wynne - Swyddog Cyfathrebu Mewnol a Materion Allanol newydd Amgueddfa Cymru - yn teimlo’n “hynod o lwcus” i weithio yn y byd diwylliannol.

Penodiadau

Mentor da yw’r allwedd i lwyddiant

Mentor da yw’r allwedd i lwyddiant - dyna farn Jonathan Fry, yr arbenigwr ar ddigwyddiadau sydd newydd ei benodi’n Ddarlithydd Busnes a Rheolaeth gyda Phrifysgol Aberystwyth.

Penodiadau

Penodi Ffion Medi i gydlynu Barddas

Mae’n gyfnod newydd i Ffion Medi, sy’n gadael Theatr Felin-fach ar ôl deng mlynedd hapus i gydlynu gwaith Barddas.

Penodiadau

Jest y Job – Aled ap Dafydd yw Prif Ohebydd Newyddion 9

Ddydd Llun bydd Aled ap Dafydd yn dechrau at ei swydd fel Prif Ohebydd Newyddion 9 ar S4C.

Penodiadau

Jest y Job i ddau sydd newydd raddio

Elen Davies a Liam Ketcher yw Newyddiadurwyr dan hyfforddiant newydd ITV Cymru.