Penodiadau

Penodi Deio i fod yn llais i fyd natur

Mae RSPB Cymru wedi penodi Deio Gruffydd yn Swyddog Cyfathrebu newydd y corff cadwraeth yng Nghymru.

Penodiadau

Eluned Grandis yw Darlithydd y Gymraeg newydd y Drindod

Mae Eluned Grandis – sy’n hanu o Landdarog – yn gobeithio defnyddio ei phrofiad ieithyddol helaeth yn ei swydd newydd fel Darlithydd y Gymraeg gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Penodiadau

Angen cyflenwad cyson o “bobl, syniadau ac egni newydd” ar amaeth

Delyth Jones – gwraig fferm sy’n byw byd amaeth – yw Swyddog Mentro newydd Menter a Busnes yn …

Penodiadau

Jest y Job: Her newydd i Mererid Boswell gyda’r Cyngor Llyfrau

Yfory, bydd Mererid Boswell yn dechrau ar her newydd yn ei swydd fel Pennaeth Busnes a Chyllid y Cyngor Llyfrau.

Penodiadau

“Eisiau gweld pob cornel o Geredigion yn fwrlwm o Gymreictod”

Non Davies, un o hoelion wyth gweithgarwch Cymraeg a Chymreig Aberteifi, sydd newydd ddechrau ar ei swydd fel Rheolwr Cered yr wythnos hon.

Penodiadau

Jest y Job i Ruth Dennis gyda’r Lolfa

Ruth Myfanwy Dennis, sy’n wreiddiol o’r Fflint ond sydd wedi byw yn Nhal-y-bont ers un mlynedd ar ddeg, yw Rheolwr Swyddfa newydd Y Lolfa.

Penodiadau

Trosglwyddo’r awenau yng Ngholeg Menai a Meirion Dwyfor

Bydd gan Goleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor bennaeth newydd erbyn yr haf, pan fydd Aled Jones-Griffith yn cymryd yr awenau. 

Penodiadau

Swydd newydd i Siwan Jones gyda Menter Iaith Conwy

Jest y Job… i Siwan Elenid Jones, sy’n cael aros yn ei milltir sgwâr er mwyn “gwneud …

Penodiadau

Jest y Job i Gayle Shenton, sydd am i blant “ddarganfod bod dysgu’n hwyl”

Gayle Shenton yw Pennaeth newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Castell-nedd

Penodiadau

Jest y Job i Carys Ifan… a jest y cyfarwyddwr sydd ei angen ar yr Egin

Carys Ifan, sydd bellach yn byw yn Llangrannog, sy'n ateb cwestiynau Golwg360 ers cael ei phenodi'n Gyfarwyddwr Canolfan yr Egin.