Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion (Telir Fesul Awr)

Dyddiad cau: Mehefin 21
Menter a Busnes

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Dyddiad cau: Mehefin 22
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys – Siarad Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 11
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Dyddiad cau: Mehefin 12
Prifysgol Aberystwyth

Gweinyddwr Dysgu Cymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 15
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Dyddiad cau: Mehefin 16
Comisiynydd y Gymraeg

Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol

Dyddiad cau: Mehefin 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Dylunio

Dyddiad cau: Mehefin 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Y We

Dyddiad cau: Mehefin 7
Grŵp Llandrillo Menai

Rheolwr Datblygu Dwyieithrwydd a Chydraddoldeb

Dyddiad cau: Mehefin 8
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Cymraeg Safon Uwch (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: Mehefin 7
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd a thri Aelod o’r Bwrdd

Dyddiad cau: Mehefin 16
Amgueddfa Cymru

Pennaeth Arddangosfeydd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Golwg Cyf.

Pennaeth Masnachol

Dyddiad cau: Mehefin 9
CAVS Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr

Rheolwr Cydweithio a Newid – Caerfyrddin

Dyddiad cau: Mehefin 12
Senedd Cymru

Swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Mehefin 4
Cyngor Sir Gâr

Pennaeth Seilwaith Amgylcheddol

Dyddiad cau: Mehefin 6
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Rheolwr Cyllid

Dyddiad cau: Mehefin 6
ITV Cymru

Newyddiadurwr dan hyfforddiant (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: Mehefin 12