Ysgol Tryfan

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 17
Prifysgol Bangor

Aseswr Anghenion Astudio

Dyddiad cau: Mehefin 17
Gyrfa Cymru

Anogwyr Cyflogadwyedd

Dyddiad cau: Mehefin 7
Cymwysterau Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Digwyddiadau

Dyddiad cau: Mehefin 9
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Rheoli Tir ac Eiddo

Dyddiad cau: Mehefin 9
Grŵp Llandrillo Menai

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Mehefin 9
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Pennaeth

Dyddiad cau: Mehefin 15
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Sector Bwyd (canolbarth Cymru)

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Gweithredol, Hyrwyddo Gyrfaoedd

Dyddiad cau: Mehefin 10
Grŵp Llandrillo Menai

Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Mehefin 6
Addysg Oedolion Cymru
Addysg Oedolion Cymru

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Dyddiad cau: Mehefin 7
Menter a Busnes

Cydlynydd Cymorthfeydd ac Ymgyrchoedd (dros dro)

Dyddiad cau: Mai 30
Cyngor Llyfrau Cymru

Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen

Dyddiad cau: Mehefin 6
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Swyddog Cymuned

Dyddiad cau: Mehefin 8
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cymorth Canolfan Ymwelwyr

Dyddiad cau: Mehefin 5
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Cyfreithiol

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor Gwynedd

Hyfforddai Proffesiynol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Dyddiad cau: Mehefin 6
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion x 2

Dyddiad cau: Mehefin 5
Coleg Gwent

Swyddog Cwricwlwm, Ansawdd ac Adnoddau Digidol

Dyddiad cau: Mai 29
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Swyddog 2, Cyfathrebu Prosiect Quake LIFE

Dyddiad cau: Mai 31
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cwmni Da

Uwch Weinyddydd & Rheolwr Cynhyrchu

Dyddiad cau: Mehefin 6
Canolfan Mileniwm Cymru

Uwch Reolwr/wraig Cyfathrebu (Dwyieithog)

Dyddiad cau: Mehefin 1
Prifysgol Aberystwyth

Tiwtor Dysgu Cymraeg yn y Cartref

Dyddiad cau: Mai 31
Awdurdod Cyllid Cymru

Cadeirydd y Bwrdd

Dyddiad cau: Mehefin 5
Cyngor Sir Ynys Môn

Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

Dyddiad cau: Mai 30
Llywodraeth Cymru

Comisiynydd y Gymraeg

Dyddiad cau: Mehefin 17
National Theatre Wales

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Mehefin 6
Cyngor Sir Gâr

Pennaeth y Gwasanaeth: Plant a Theuluoedd I Hyd at £98,000

Dyddiad cau: Mehefin 1
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Cyfieithydd Cymraeg

Dyddiad cau: Mai 30
National Theatre Wales

Cynhyrchydd Datblygiad Creadigol

Dyddiad cau: Mehefin 6
National Theatre Wales

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: Mehefin 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cadeirydd

Dyddiad cau: Mehefin 1