Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 14
Tribiwnlys Prisio Cymru

Aelodau

Dyddiad cau: Chwefror 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu

Dyddiad cau: Chwefror 9
Llywodraeth Cymru

Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Chwefror 15
Prifysgol Bangor

Aelodau Annibynnol y Cyngor

Dyddiad cau: Chwefror 14
Heddlu Gwent

Cynorthwyydd Gweinyddu

Dyddiad cau: Chwefror 10
Undeb Amaethwyr Cymru

Dirprwy Swyddog Sirol Undeb Amaethwyr Cymru – Meirionnydd

Dyddiad cau: Chwefror 8
Cyllid a Thollau EM

Cydlynwyr Busnes y Gymraeg – Caerdydd

Dyddiad cau: Chwefror 4
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cyfathrebu

Dyddiad cau: Chwefror 14
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwyydd Gwerthiant a Marchnata

Dyddiad cau: Chwefror 7
Coleg Gwent

Swyddog Cymraeg yn y Cartref

Dyddiad cau: Ionawr 30
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cynghorydd Defnyddwyr

Dyddiad cau: Chwefror 22
Cyngor Gwynedd

Swyddog Talent a Phrentisiaethau (2 swydd)

Dyddiad cau: Chwefror 3
Cyngor Gwynedd

Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol

Dyddiad cau: Chwefror 1
Menter a Busnes

Cynorthwyydd y Gwasanaeth Cynghori (rhan amser) x2

Dyddiad cau: Chwefror 2
Prifysgol Caerdydd

Gynorthwy ydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Ionawr 31
Cyngor Sir Gâr

Pennaeth – Ysgol Gynradd Llangadog

Dyddiad cau: Ionawr 31
Gyrfa Cymru

Cynghorwyr Gyrfa

Dyddiad cau: Ionawr 31
Cyngor Llyfrau Cymru

Swyddog Gwerthu a Gwybodaeth Ysgolion

Dyddiad cau: Chwefror 1
Cyngor Gwynedd

Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol

Dyddiad cau: Chwefror 1
Ysgol Gymraeg Treganna

Rheolwr Swyddfa/Bwrsar Ysgol

Dyddiad cau: Chwefror 14
Cyngor Llyfrau Cymru

Swyddog Datblygu Cyhoeddi (Saesneg)

Dyddiad cau: Ionawr 31
Heddlu De Cymru

Swyddog Datrys Digwyddiadau

Dyddiad cau: Ionawr 31
Llywodraeth Cymru

Penodi Cadeirydd, Dirprwy Gadeirydd a chwe Aelod Anweithredol

Dyddiad cau: Chwefror 1