Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful

Lleoliad: Merthyr Tudful
Dyddiad cau: Rhagfyr 16
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cydweithio

Dyddiad cau: Ionawr 8
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Cwmni Cyfieithu Bla

Swyddog Datblygu Busnes

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Llywodraeth Cymru

Ceidwad

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Rhagfyr 16
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt Gwleidyddol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Mentrau Iaith Cymru

Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Dyddiad cau: Ionawr 6
Cyngor Gwynedd

Cyfrifydd Grwp (2 swydd)

Dyddiad cau: Rhagfyr 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyffredinol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyfreithiol

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Dyddiad cau: Ionawr 15
Prifysgol Bangor

Terminolegydd Cynorthwyol Dros Dro

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Aberystwyth

Penodi Cyfarwyddwr Y Ganolfan y Celfydyddau Aberystwyth

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelodau

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)

Dyddiad cau: Tachwedd 30
British Council Cymru

Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia – 3 swydd

Dyddiad cau: Rhagfyr 14
Barddas

Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Dyddiad cau: Rhagfyr 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Y Gegin

Dyddiad cau: Tachwedd 30