Llywodraeth Cymru

Is-Gadeirydd

Dyddiad cau: 8 Chwefror
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu

Ymchwilydd

Dyddiad cau: 24 Ionawr
CBAC

Swyddog Pwnc (Cymraeg Iaith Gyntaf)

Dyddiad cau: 29 Ionawr
Cyngor Llyfrau Cymru

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: 8 Chwefror
Gyrfa Cymru

Mentor STEM (Gwynedd)

Dyddiad cau: 25 Ionawr
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Swyddog Datblygu

Dyddiad cau: 15 Chwefror
Undeb Bedyddwyr Cymru

Gweinyddydd (18 awr yr wythnos)

Dyddiad cau: 26 Ionawr
ITV Cymru Wales

Golygydd Cynnwys Digidol

Dyddiad cau: 22 Ionawr
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)

Dyddiad cau: 20 Ionawr
Prifysgol Abertawe

Uwch-ddarlithydd – Addysgu Uwch, Darpariaeth Addysg Gymraeg

Dyddiad cau: 31 Ionawr
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Dyddiad cau: 22 Ionawr
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dyddiad cau: 31 Ionawr