Llywodraeth Cymru

Penodi Cadeirydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad cau: Hydref 20
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cofrestru (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Hydref 9
Antur Waunfawr

Is-Reolwr Iechyd a Llesiant Tri Busnes Gwyrdd

Dyddiad cau: Hydref 13
Menter a Busnes

Cynorthwyydd Tîm (Y Ganolfan Wasanaeth)

Dyddiad cau: Hydref 10
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: Hydref 18
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymchwil, Ymgysylltiad a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Polisi – Ymgysylltiad, Monitro a Gwerthuso

Dyddiad cau: Hydref 20
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Swyddog Cymunedau Sy’n Ystyriol o Oedran

Dyddiad cau: Hydref 20
Tinopolis

Golygydd Dan Hyfforddiant   Heno/Prynhawn Da

Dyddiad cau: Hydref 6
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd – Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 1
Grŵp Llandrillo Menai

Uwch Gyfarwyddwr Datblygiadau Masnachol

Dyddiad cau: Hydref 12
Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cymwysterau

Dyddiad cau: Hydref 4
Amgueddfa Cymru

Uwch Guradur, Celf Hanesyddol

Dyddiad cau: Hydref 6
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Prosiectau (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 4
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Swyddog Addysg Bellach a Phrentisiaethau (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 4
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Hydref 1
Gyrfa Cymru

Cynorthwyyddion Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 1
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelodau (tua 5)

Dyddiad cau: Hydref 2
Cyngor Sir Powys

Cyfieithwyr

Dyddiad cau: Hydref 1
British Council Cymru

Athrawon/Tiwtoriaid Cymraeg ym Mhatagonia

Dyddiad cau: Hydref 9