Mudiad Meithrin

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gwynedd

Cyflog: £17,161 pro rata
Dyddiad cau: 19 Gorffennaf
Cyngor Sir Gâr

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthaol

Cyflog: £80,648 - £84,230 (Soulbury 39 + hyd at 3 SPA)
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf
Cymorth Cristnogol

Swyddog Ymrwymiad Cefnogwyr Cymru

Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad cau: 17 Gorffennaf
Cymorth Cristnogol

Cydlynydd Ymrwymiad Cefnogwyr Cymru

Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad cau: 17 Gorffennaf
Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £30,600 - £37,410
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf
Gwasg y Bwthyn

Golygydd Cynorthwyol

Cyflog: Telir cyflog o hyd at £12,480
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf
FUW Undeb Amaethwyr Cymru

Gweinyddydd Cyfrifon Yswiriant  

Lleoliad: Rhuthun
Cyflog: £17,000.00 y flwyddyn
Dyddiad cau: 10 Gorffennaf
Mudiad Meithrin

Swyddog Sefydlu a Symud Y Gogledd Ddwyrain

Dyddiad cau: 9 Gorffennaf
Cwmni Theatr Arad Goch

Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynhyrchiadau

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf

Penodiadau

Penodiadau

Elain Fflur Roberts yw Trefnydd newydd y Ffermwyr Ifanc yn Sir Feirionnydd.

Elain Fflur Roberts, neu ‘merch Glyn Rhyd yr Efail’ fel mae’n cael ei hadnabod yn lleol, yw’r …

Penodiadau

Penodi Bedwyr ab Ion i ddatblygu therapïau

Bedwyr ab Ion sydd am “chwarae rhan fach yn y darlun mawr” wrth ddatblygu therapïau Mae Bedwyr ab …

Penodiadau

“Mae angen cymryd newyddion lleol o ddifri” medde Morgan – gohebydd newydd Bro360

Morgan Owen – brodor o Ferthyr Tudful sydd bellach yn byw yn Aberystwyth – yw’r aelod diweddaraf o dîm Bro360.