Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr Addysg Bellach a Phrentisiaethau (12 mis)

Dyddiad cau: Hydref 11
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch-swyddog Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cydlynydd Asesu Sgiliau Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 7
Senedd Cymru

Cyfieithydd testun deddfwriaethol

Dyddiad cau: Hydref 4
Gyrfa Cymru

Cynorthwydd Gweinyddol

Dyddiad cau: Hydref 7
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darlithydd: Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: Hydref 6
Menter a Busnes

Rheolwr Datblygu Bwyd Da – De Cymru (cyfnod mamolaeth)

Dyddiad cau: Hydref 3
Ysgol Y Berllan Deg

Rheolwr Ystadau

Dyddiad cau: Medi 30
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: Hydref 7
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Dyddiad cau: Hydref 3
Cyngor Llyfrau Cymru

Swyddog Prosiect Darllen yn Well

Dyddiad cau: Hydref 3
Banc Bwyd Arfon

Cydlynydd Mynegbostio

Dyddiad cau: Hydref 9
Llywodraeth Cymru

Aelodau

Dyddiad cau: Hydref 10
Amgueddfa Cymru

Goruchwylydd Bwyd a Diod

Dyddiad cau: Medi 30
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Swyddog Datblygu

Dyddiad cau: Hydref 7
Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cynnwys

Dyddiad cau: Hydref 12
Amgueddfa Cymru

Rheolwr Materion Allanol a Pholisi

Dyddiad cau: Hydref 5
Coleg Cambria

Swyddog Llywodraethu a Chlerc i’r Bwrdd

Dyddiad cau: Medi 28
Prifysgol Caerdydd

Uwch-gynhyrchydd Cynnwys Digidol (Cymraeg)

Dyddiad cau: Hydref 9
Cymwysterau Cymru

Cynnwys a Rheolwr Golygyddol

Dyddiad cau: Hydref 12
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd Bwrdd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Dyddiad cau: Medi 30
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: Hydref 25