Tinopolis

Person Aml Sgil – Camera/Golygu

Dyddiad cau: 5 Tachwedd 2021
Odgers Berndtson

Prif Weithredwr, Gŵyl y Gelli

Dyddiad cau: 17 Tachwedd 2021
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Swyddog Cyfathrebu (Y Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol)

Dyddiad cau: 14 Tachwedd 2021
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwyydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)

Dyddiad cau: 2 Tachwedd 2021
Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cymwysterau

Dyddiad cau: 3 Tachwedd 2021
Cymwysterau Cymru

Uwch Ystadegydd

Dyddiad cau: 3 Tachwedd 2021
Prifysgol Aberystwyth

Darlithydd– Cynhyrchu Cyfryngau Uwch, Adran Cyfrifiadureg  

Dyddiad cau: 7 Tachwedd 2021
Bro360

Swyddog Ysgogi a Hyrwyddo Bro360

Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2021
Comisiynydd y Gymraeg

Rheolwr Prosiect CRM a Llifoedd Gwaith

Dyddiad cau: 29 Hydref 2021
Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Prosiect (Strwythur Ffeilio SharePoint a Dynamics)

Dyddiad cau: 29 Hydref 2021
Cyngor Llyfrau Cymru

Aelodau newydd i Is-Bwyllgorau

Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2021
Cymorth Cristnogol

Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021
Grŵp Llandrillo Menai

Rheolwr Maes Rhaglen Busnes a Diwydiannau Gwasanaethu

Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata Corfforaethol Menter a Busnes

Dyddiad cau: 28 Hydref 2021
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyfarwyddwr Academaidd Blynyddoedd Cynnar Ieuenctid ac Addysg

Dyddiad cau: 27 Hydref 2021
Cyfoeth Naturiol Cymru

Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021
Cyfoeth Naturiol Cymru

Uwch Gyfieithydd

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd

Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2021
Menter a Busnes

Prif Gyfieithydd ac Arweinydd Mabis Iaith

Dyddiad cau: 25 Hydref 2021
Tinopolis

Cynhyrchydd

Dyddiad cau: 24 Hydref 2021
Tinopolis

Ymchwilydd

Dyddiad cau: 24 Hydref 2021
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyllid

Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Digidol

Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021
Llywodraeth Cymru

Penodi dau Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: 1 Tachwedd 2021
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyfarwyddwr Cynllunio a Lle

Dyddiad cau: 5 Tachwedd 2021
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyfarwyddwr Adfer Natur a Newid Hinsawdd

Dyddiad cau: 5 Tachwedd 2021
Gofal Cymdeithasol Cymru

Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (Data) (tymor penodol – 12 mis)

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021
UCAC

Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol

Dyddiad cau: 25 Hydref 2021
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Busnes, Rhan Amser (0.5)

Dyddiad cau: 25 Hydref 2021
Cyngor Gwynedd

Cydlynydd Cyfathrebu

Dyddiad cau: 4 Tachwedd 2021
Prifysgol Caerdydd

Darlithydd Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Dyddiad cau: 22 Hydref 2021
Y Comisiwn Etholiadaol

Uwch Gynghorydd Polisi (Deddfwriaeth), Cymru

Dyddiad cau: 24 Hydref 2021
Ofcom

Swyddog Materion Rheoleiddiol – Diogelwch Ar-lein

Dyddiad cau: 8 Tachwedd 2021
Prifysgol Caerdydd

Cyfieithydd

Dyddiad cau: 27 Hydref 2021
Llywodraeth Cymru

Aelod

Dyddiad cau: 28 Hydref 2021
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: 29 Hydref 2021
Golwg

Golygyddion Llawrydd

Swyddi newydd ar gael yn Golwg: Golygyddion Llawrydd Ydych chi eisiau cyfrannu tuag at …