Gwasg y Bwthyn

Golygydd Cynorthwyol

Cyflog: Telir cyflog o hyd at £12,480
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf
FUW Undeb Amaethwyr Cymru

Gweinyddydd Cyfrifon Yswiriant  

Lleoliad: Rhuthun
Cyflog: £17,000.00 y flwyddyn
Dyddiad cau: 10 Gorffennaf
Mudiad Meithrin

Swyddog Sefydlu a Symud Y Gogledd Ddwyrain

Dyddiad cau: 9 Gorffennaf
Cwmni Theatr Arad Goch

Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynhyrchiadau

Dyddiad cau: 17 Gorffennaf

Penodiadau

Catherine John, o Ben-y-Bont yw Swyddog y Gymraeg newydd y Mudiad Meithrin yng Nghaerffili.

Pam wnaethoch chi benderfynu ymgeisio am y swydd yma?

Elain Fflur Roberts yw Trefnydd newydd y Ffermwyr Ifanc yn Sir Feirionnydd.

Elain Fflur Roberts, neu ‘merch Glyn Rhyd yr Efail’ fel mae’n cael ei hadnabod yn lleol, yw’r …

Penodi Bedwyr ab Ion i ddatblygu therapïau

Bedwyr ab Ion sydd am “chwarae rhan fach yn y darlun mawr” wrth ddatblygu therapïau Mae Bedwyr ab …

“Mae angen cymryd newyddion lleol o ddifri” medde Morgan – gohebydd newydd Bro360

Morgan Owen – brodor o Ferthyr Tudful sydd bellach yn byw yn Aberystwyth – yw’r aelod diweddaraf o dîm Bro360.