Cyllid a Thollau EF

Swyddog Gweinyddol Dwyieithog

Dyddiad cau: Awst 16
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Prawfddarllenydd / Golygydd Cymraeg

Dyddiad cau: Gorffennaf 25
Menter Iaith Conwy

Swyddog Tai ac Eiddo dan arweiniad y Gymuned ( Penmachno)

Dyddiad cau: Gorffennaf 29
Menter Iaith Conwy

Swyddog Ardal Wledig Conwy a Dinbych

Dyddiad cau: Gorffennaf 29
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 30
Ofcom Cymru

Cynghorydd Materion Rheoleiddiol

Dyddiad cau: Gorffennaf 26