Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Cefnogi Ymchwilio a Gorfodi

Dyddiad cau: 6 Hydref 2021
Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru

Rheolwr Cyfathrebu (Cymraeg Hanfodol)

Dyddiad cau: 10 Hydref 2021
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: 29 Hydref 2021
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynghorydd Gwybodaeth a Hysbysrwydd

Dyddiad cau: 5 Hydref 2021
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cymorth Technegol Gwybodaeth a Hysbysrwydd

Dyddiad cau: 5 Hydref 2021
Amgueddfa Cymru

Pennaeth Celf

Dyddiad cau: 15 Hydref 2021
Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Swyddog Iaith Gymraeg

Dyddiad cau: 1 Hydref 2021
Prifysgol Aberystwyth

Darlithydd mewn Addysg (Cymraeg Hanfodol)

Dyddiad cau: 5 Hydref 2021
UCAC

Swyddog Maes

Dyddiad cau: 4 Hydref 2021
Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Hybu a Hwyluso

Dyddiad cau: 4 Hydref 2021
Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cymwysterau

Dyddiad cau: 27 Medi 2021
ITV Cymru Wales

Newyddiadurwr  (Rhaglenni Cymraeg)

Dyddiad cau: 27 Medi 2021
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid

Dyddiad cau: 30 Medi 2021
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: 13 Hydref 2021
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg

Dyddiad cau: 15 Hydref 2021
Undeb Amaethwyr Cymru

Cydlynydd Marchnata

Dyddiad cau: 1 Hydref 2021
Gofal Cymdeithasol Cymru

Uwch Swyddog Data

Dyddiad cau: 10 Hydref 2021
Menter a Busnes

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth

Dyddiad cau: 27 Medi 2021
Prifysgol Aberystwyth

Ysgrifennydd y Brifysgol

Dyddiad cau: 3 Hydref 2021
Cyngor Sir Powys

Pennaeth / Pennaeth Dros Dro

Dyddiad cau: 3 Hydref 2021
Llywodraeth Cymru

Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dyddiad cau: 13 Hydref 2021
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro

Cynghorydd Cyffredinol

Dyddiad cau: 30 Medi 2021
Disasters Emergency Committee (DEC)

Rheolwr Cysylltiadau Allanol (Cymru) – Rhan Amser

Dyddiad cau: 30 Medi 2021
S4C

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: 12 Hydref 2021
Cyngor Sir Gâr

Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd

Dyddiad cau: 27 Medi 2021
Cyllid a Thollau EM

Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Dwyieithog

Dyddiad cau: 4 Hydref 2021
Golwg

Golygyddion Llawrydd

Swyddi newydd ar gael yn Golwg: Golygyddion Llawrydd Ydych chi eisiau cyfrannu tuag at …