Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12
Cyngor Sir Ddinbych

Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Gorffennaf 13
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Gorffennaf 19
Amgueddfa Cymru

Swyddog Digwyddiadau

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cynorthwyydd Gwybodaeth

Dyddiad cau: Gorffennaf 11
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 27
Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyf

Rheolwr Systemau Gwybodaeth a Chyfleusterau Gorsafoedd

Dyddiad cau: Gorffennaf 19
Menter a Busnes

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 21
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Mathemateg (Cyfnod Mamoaleth), Pwllheli

Dyddiad cau: Gorffennaf 13
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Dylunio a Thechnoleg (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: Gorffennaf 8
Tinopolis

Peiriannydd Heno / Prynhawn Da

Dyddiad cau: Gorffennaf 11
Tinopolis

Peiriannydd dan Hyfforddiant Heno/Pnawn Da

Dyddiad cau: Gorffennaf 11
Ysgol Plasmawr

Cynorthwy-ydd Addysgu

Dyddiad cau: Gorffennaf 8
Amgueddfa Cymru

Swyddog Addysg

Dyddiad cau: Gorffennaf 11
Adra

Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Gorffennaf 14
Cyngor Sir Ynys Môn

Pennaeth Democratiaeth

Dyddiad cau: Gorffennaf 11
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cynghorydd Defnyddwyr

Dyddiad cau: Gorffennaf 11
Llywodraeth Cymru

Swyddog Ystadegol Uwch – Siaradwr Cymraeg

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Llywodraeth Cymru

Uwch-swyddog Ystadegol – Siaradwr Cymraeg

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Cyngor Gwynedd

Prentis Gradd Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol

Dyddiad cau: Gorffennaf 7
Cyngor Sir Ceredigion

Athro/Athrawes Cyflenwi – Carlam Cymru

Dyddiad cau: Awst 20
Cyngor Gwynedd

Prentis Gradd Peirianneg Meddalwedd x2

Dyddiad cau: Gorffennaf 7