Prifysgol Bangor

Rheolwr Academi Sgrîn

Dyddiad cau: Chwefror 17
Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 13
Cyngor Gwynedd

Arweinydd Tîm Datblygu Busnesau Gwynedd – Economi a Chymuned

Dyddiad cau: Chwefror 16
Llyfrau Llafar Cymru

Rheolwr

Dyddiad cau: Chwefror 24
Plaid Cymru

Prif Weithredwr   

Dyddiad cau: Chwefror 28
Prifysgol Caerdydd

Cynorthwyydd Ymchwil

Dyddiad cau: Chwefror 22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rheolwr Adnoddau ac Ansawdd Dysgu ac Addysgu

Dyddiad cau: Chwefror 8
Gyrfa Cymru

Pennaeth Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dyddiad cau: Chwefror 10
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Dyddiad cau: Chwefror 14
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gweinyddwr (Siaradwr Cymraeg)

Dyddiad cau: Mawrth 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)

Dyddiad cau: Chwefror 8
Prifysgol Aberystwyth

Cydlynydd Datblygu Sgiliau Academaidd

Dyddiad cau: Chwefror 5
Athrofa Padarn Sant

Cynorthwyydd y Cyfryngau Clyweledol ac E-ddysgu Athrofa Padarn Sant

Dyddiad cau: Chwefror 6
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Swyddog Cyfathrebu (Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol)

Dyddiad cau: Chwefror 19
Cyngor Sir Gâr

Pennaeth – Ysgol Maes Y Gwendraeth

Dyddiad cau: Chwefror 6
Golwg

Gohebydd Materion Cyfoes

Cyflog: £22,000 – £25,000 (yn ddibynol ar brofiad)
Dyddiad cau: Chwefror 9
National Theatre Wales

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Chwefror 5