Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd 

Dyddiad cau: Medi 5
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd

Dyddiad cau: Awst 22
Cymdeithas yr Iaith

Swyddog Ymgyrchoedd

Dyddiad cau: Medi 12
Prifysgol Bangor

Tiwtor/Cynghorydd Anawsterau Dysgu Penodol

Dyddiad cau: Awst 24
Prifysgol Bangor

Aelod Annibynnol o Gyngor Prifysgol Bangor

Dyddiad cau: Medi 2
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Golygyddion Cynorthwyol Geiriadur Prifysgol Cymru

Dyddiad cau: Medi 5
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Dyddiad cau: Medi 5
Swyddfa Archwilio Cymru

Cadeirydd

Dyddiad cau: Medi 16
Y Brifysgol Agored

Tiwtor Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Dyddiad cau: Awst 22
Cyllid a Thollau EM

Cyfieithydd – Caerdydd

Dyddiad cau: Awst 24
Llywodraeth Cymru

Arweinydd Datblygu ac Ansawdd, Y Gwasanaeth Cyfieithu

Dyddiad cau: Medi 6
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Technegydd Amlgyfrwng a Chlyweled – Canolfan S4C Yr Egin

Dyddiad cau: Awst 23
Llywodraeth Cymru

Cadeirydd ac Aelodau

Dyddiad cau: Medi 2
Cyfeillion y Ddaear Cymru

Swyddog Ymgyrchu a Gweithredu Cymunedol (Cymru) (Dros Dro)

Dyddiad cau: Awst 18
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: Hydref 25
Barddas

Golygydd Creadigol ‘Cyhoeddiadau Barddas’

Dyddiad cau: Medi 7
Coleg Gwent

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Dyddiad cau: Awst 10
Menter a Busnes

Uwch-gynorthwyydd TG

Dyddiad cau: Awst 15
Menter a Busnes

Cydlynydd TG

Dyddiad cau: Awst 15
Menter a Busnes

Swyddog TG

Dyddiad cau: Awst 15
Prifysgol Bangor

Cyfieithydd dan Hyfforddiant

Dyddiad cau: Medi 15
Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cymwysterau

Dyddiad cau: Medi 5
Llywodraeth Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dyddiad cau: Awst 15
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cadeirydd/Aelodau Bwrdd Ymgynghorol Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dyddiad cau: Medi 1
National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Dyddiad cau: Awst 10
National Theatre Wales

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Dyddiad cau: Awst 12
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Awst 10
Cyngor Sir Ceredigion

Athro/Athrawes Cyflenwi – Carlam Cymru

Dyddiad cau: Awst 20