Tribiwnlys Prisio Cymru

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Ebrill 21
Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Swyddog Cyfathrebu a Chodi Arian

Dyddiad cau: Ebrill 28
Cyngor Tref Caernarfon

Cyfarwyddwr Cyngor Tref Caernarfon

Dyddiad cau: Ebrill 3
Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Pennaeth

Dyddiad cau: Ebrill 16
Prifysgol Bangor

Swyddog Clercyddol

Dyddiad cau: Ebrill 5
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu Gogledd Sir Drefaldwyn

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Gorllewin Sir Gaerfyrddin

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu – Ynys Môn 80%

Dyddiad cau: Mawrth 28
Heddlu Gogledd Cymru

Cyfieithydd

Dyddiad cau: Ebrill 17
Cyngor Gwynedd

Cynllun Prentisiaethau Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau: Ebrill 13
Cyngor Gwynedd

Cynllun Graddedigion Cyngor Gwynedd

Dyddiad cau: Ebrill 13
Hwb Caernarfon

Cydlynydd Hwb Caernarfon

Dyddiad cau: Ebrill 6
Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Polisi

Dyddiad cau: Ebrill 3
Grŵp Llandrillo Menai

Pennaeth Cynorthwyol Coleg Menai a Coleg Meirion Dwyfor

Dyddiad cau: Ebrill 4
Prifysgol Aberystwyth

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Arweinydd Clinigau a Chymorthfeydd (dros dro)

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Arweinydd Cyfieithu a Phrawf Ddarllen

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Swyddog Gwefan (dros dro)

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Cynorthwyydd Tîm (1.6 x FTE) (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad cau: Mawrth 28
Menter a Busnes

Cynorthwyydd Tîm (0.6 x FTE)

Dyddiad cau: Mawrth 28
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd

Dyddiad cau: Mawrth 27
Llywodraeth Cymru

Aelod o Fwrdd

Dyddiad cau: Mawrth 27