Gwasg Prifysgol Cymru

Swyddog Cynorthwyol Cyhoeddusrwydd, Gwerthiant a Digwyddiadau

Dyddiad cau: 9 Awst
S4C

Cyfarwyddwr Creadigol

Dyddiad cau: 6 Medi
Gofal Cymdeithasol Cymru

Uwch Swyddog Cyfathrebu Digidol (cyfnod penodol 12 mis)

Dyddiad cau: 5 Awst
Gofal Cymdeithasol Cymru

Swyddog Cynnwys (2 swydd barhaol)

Dyddiad cau: 8 Awst
Addysg Oedolion Cymru

Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm (2 swydd)

Dyddiad cau: 4 Awst
Mudiad Meithrin

Asesydd

Dyddiad cau: 4 Awst
Cyngor Sir Powys

Cyfarwyddwr Addysg a Phrif Swyddog Addysg

Dyddiad cau: 29 Awst
Menter a Busnes

Swyddog Cyllid

Dyddiad cau: 29 Gorffennaf
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf
Menter a Busnes

Cyfieithydd

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: 10 Awst
Coleg Gwent

Darlithydd: Gwasanaethau Cyhoeddus (Cyfrwng Cymraeg)

Dyddiad cau: 25 Gorffennaf
Cyngor Sir Gâr

Pennaeth – Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Dyddiad cau: 23 Awst
WWF Cymru

Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad cau: 29 Gorffennaf
Llywodraeth Cymru

3 x Aelod Anweithredol

Dyddiad cau: 1 Awst
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Busnes Corfforaethol/Cyffredinol

Dyddiad cau: 2 Awst
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Cynhyrchydd Prosiectau Cerdd

Dyddiad cau: 1 Awst
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cynghorwyr Llinell Defnyddwyr ac Ynni

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf
Golwg

Golygyddion Llawrydd

Swyddi newydd ar gael yn Golwg: Golygyddion Llawrydd Ydych chi eisiau cyfrannu tuag at …