Prifysgol Aberystwyth

Partner Busnes Adnoddau Dynol x 2

Cyflog: Gradd 8: £41,526 - £49,553 y flwyddyn
Dyddiad cau: 10 Tachwedd
Prifysgol Aberystwyth

Swyddog Adnoddau Dynol

Cyflog: Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn
Dyddiad cau: 10 Tachwedd
Prifysgol Aberystwyth

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Cyflog: Gradd 4: £19,612 - £22,417 y flwyddyn
Dyddiad cau: 10 Tachwedd
Prifysgol Aberystwyth

Cynorthwyydd Datblygu Sefydliadol a Dysgu

Cyflog: Gradd 5: £23,067 - £25,941 y flwyddyn
Dyddiad cau: 10 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol ar gyfer y Trydydd Sector

Dyddiad cau: 27 Tachwedd
Mudiad Meithrin

Swyddog Cyllid dros dro

Cyflog: MM15 - MM20 (£20,620 - £24,045) y flwyddyn
Dyddiad cau: 12 Tachwedd
Sistema Cymru - Codi'r To

Swyddog Codi Arian (rhan-amser)

Dyddiad cau: 13 Tachwedd
Mudiad Meithrin

Swyddog Cefnogi Merthyr Tudful a RhCT

Cyflog: MM15 - MM20 £20,232 i £24,045 (pro rata)
Dyddiad cau: 11 Tachwedd
Menter a Busnes

Uwch Swyddog Technegol 40% (Llaeth a Dofednod) a Swyddog Technegol Dofednod 20% (rhan amser)

Cyflog: £33,277 - £35,358 pro rata
Dyddiad cau: 16 Tachwedd
National Theatre Wales

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: 11 Tachwedd
Gwasanaethau Yswiriant FUW

Swyddog Cyfrif Yswiriant

Dyddiad cau: 6 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Swyddog Cymorth Busnes yng Ngwasanaeth Cyfieithu

Dyddiad cau: 9 Tachwedd
Career Choices Dewis Gyrfa Ltd

Cynghorwyr Gyrfa

Dyddiad cau: 9 Tachwedd
Career Choices Dewis Gyrfa Ltd

Mentor STEM (Gwynedd)

Cyflog: £23,318 - £24,910 y flwyddyn (Cyflog cychwynnol £23,318 y flwyddyn)
Dyddiad cau: 9 Tachwedd
Menter a Busnes

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Cyflog: £23,994-£29,393
Dyddiad cau: 2 Tachwedd
Mudiad Meithrin

Prif Swyddog Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydraddoldeb

Cyflog: MM25 – MM28: £28,463 - £31,117
Dyddiad cau: 3 Tachwedd
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Dyddiad cau: 3 Tachwedd
Mudiad Meithrin

Tiwtor / Aseswr Wrth Gefn (Staff Banc)

Cyflog: MM16 - £21,371 pro rata
Dyddiad cau: 6 Tachwedd
Mudiad Meithrin

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Cyflog: MM15 – MM20 £20,620 – £24,045
Dyddiad cau: 9 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Ymddiriedolwyr

Dyddiad cau: 2 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Llywydd

Dyddiad cau: 2 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Aelod Annibynnol  – Cyllid

Dyddiad cau: 6 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol ar gyfer Cyllid

Dyddiad cau: 30 Hydref
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol, Cyllid

Dyddiad cau: 6 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – TGCh

Dyddiad cau: 6 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: 30 Hydref
Llywodraeth Cymru

Is-gadeirydd

Dyddiad cau: 30 Hydref
Cyngor Llyfrau Cymru

Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: 30 Hydref