Cyfoeth Naturiol Cymru

Cymorth Cyswllt Cyfoeth

Dyddiad cau: Rhagfyr 19
Gofal Cymdeithasol Cymru

Uwch Ddadansoddwr Data

Dyddiad cau: Rhagfyr 21
Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Cynhyrchydd Prosiectau Theatr

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Cyngor Sir Powys

Pennaeth / Pennaeth Dros Dro (Ysgol Bro Caereinion)

Dyddiad cau: Ionawr 9
Tinopolis

Adran Archif: Tinopolis

Dyddiad cau: Ionawr 3
Prifysgol Bangor

Darlithydd Nyrsio (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
RSPB Cymru

Rheolwr Addysg, Teuluoedd a Phobl Ifanc 

Dyddiad cau: Rhagfyr 19
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelod Annibynnol – Cyfreithiol

Dyddiad cau: Rhagfyr 20
Cyngor Sir Powys

Dirprwy Bennaeth

Dyddiad cau: Rhagfyr 12
Llywodraeth Cymru

Penodi 3 Aelod

Dyddiad cau: Rhagfyr 22
Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

Cynghorydd Defnyddwyr

Dyddiad cau: Rhagfyr 17
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch Swyddog Prosiectau 50322

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch Swyddog Prosiectau 50321

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Grŵp Llandrillo Menai

Uwch Swyddog Prosiectau Cyfalaf

Dyddiad cau: Rhagfyr 9
Theatr Genedlaethol Cymru

Cyfarwyddwr Artistig

Dyddiad cau: Rhagfyr 10
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Uwch Swyddog Marchnata a Gwerthiant

Dyddiad cau: Rhagfyr 8
Basis

Interniaeth Ymgynghori Rheoli

Dyddiad cau: Rhagfyr 15
Golwg

Golygyddion Llawrydd

Swyddi newydd ar gael yn Golwg: Golygyddion Llawrydd Ydych chi eisiau cyfrannu tuag at …