Ombwdsmon

Swyddog Ymchwilio

Dyddiad cau: Chwefror 14
Tribiwnlys Prisio Cymru

Aelodau

Dyddiad cau: Chwefror 28
Menter a Busnes

Swyddog Datblygu

Dyddiad cau: Chwefror 9
Llywodraeth Cymru

Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol)

Dyddiad cau: Chwefror 15
Prifysgol Bangor

Aelodau Annibynnol y Cyngor

Dyddiad cau: Chwefror 14
Heddlu Gwent

Cynorthwyydd Gweinyddu

Dyddiad cau: Chwefror 10
Undeb Amaethwyr Cymru

Dirprwy Swyddog Sirol Undeb Amaethwyr Cymru – Meirionnydd

Dyddiad cau: Chwefror 8
Cyllid a Thollau EM

Cydlynwyr Busnes y Gymraeg – Caerdydd

Dyddiad cau: Chwefror 4
Cyngor y Gweithlu Addysg

Swyddog Cyfathrebu

Dyddiad cau: Chwefror 14