Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Swyddog Prosiectau

Cyflog: £26,715 - £30,046 pro rata y flwyddyn
Dyddiad cau: 1 Hydref
Cyngor Llyfrau Cymru

Gwirfoddolwyr

Dyddiad cau: 16 Hydref
Ysgol y Creuddyn

Dirprwy Bennaeth

Cyflog: Cyflog: L15-19 ar y Raddfa Arweinyddiaeth
Dyddiad cau: 8 Hydref
Cymwysterau Cymru

Swyddog Cymwysterau

Cyflog: £30,600 - £37,410 y flwyddyn
Dyddiad cau: 1 Hydref
Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cymwysterau

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn
Dyddiad cau: 5 Hydref
Cymwysterau Cymru

Rheolwr Cyllid – CCP 2 flynedd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn
Dyddiad cau: 29 Medi
Llywodraeth Cymru

Penodi Aelodau ar gyfer y Bwrdd

Dyddiad cau: 16 Hydref
Mudiad Meithrin

Swyddog Iaith Croesi’r Bont Môn ac Arfon

Cyflog: MM14 - £20,232 pro rata
Dyddiad cau: 4 Hydref
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Swyddog Cymuned

Cyflog: £18,000 – £20,000 (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) + cyfraniad pensiwn
Dyddiad cau: 2 Hydref
Senedd Cymru

Pennaeth Cyfathrebu   

Cyflog: £66,001 – £77,184 (Band Gweithredol 1 – G6)
Dyddiad cau: 2 Hydref