Llyr James Cyf

Cynorthwyydd Gweinyddol – Llyr James Cyf

Cyflog: yn dibynnu ar brofiad
Dyddiad cau: 7 Awst
ITV

Cynhyrchydd (Rhaglenni Cymraeg, ITV Cymru Wales)

Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: i’w drafod (yn ôl profiad)
Dyddiad cau: 31 Gorffennaf
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Swyddog y Gymraeg

Cyflog: GRADD 7 – £26,999-£28,785 (Pro Rata)
Dyddiad cau: 27 Gorffennaf
Bro360

Gohebydd Bro360 – Ardal Arfon neu ogledd Ceredigion

Cyflog: Tua £20,000
Dyddiad cau: 30 Gorffennaf
Mudiad Meithrin

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gwynedd

Cyflog: £17,161 pro rata
Dyddiad cau: 19 Gorffennaf
Cyngor Sir Gâr

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthaol

Cyflog: £80,648 - £84,230 (Soulbury 39 + hyd at 3 SPA)
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf
Cymorth Cristnogol

Swyddog Ymrwymiad Cefnogwyr Cymru

Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad cau: 17 Gorffennaf
Cymorth Cristnogol

Cydlynydd Ymrwymiad Cefnogwyr Cymru

Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad cau: 17 Gorffennaf
Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £30,600 - £37,410
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf
Gwasg y Bwthyn

Golygydd Cynorthwyol

Cyflog: Telir cyflog o hyd at £12,480
Dyddiad cau: 20 Gorffennaf