Menter Iaith Abertawe

Prif Swyddog Datblygu

Cyflog: £28,000 - £30,000
Dyddiad cau: 15 Rhagfyr
Llywodraeth Cymru

Pennaeth yr Uned Cyfieithu Deddfwriaeth

Dyddiad cau: 16 Rhagfyr
Senedd Cymru

Rheolwr Cymorth Busnes i’r Aelodau

Dyddiad cau: 8 Rhagfyr
Mudiad Meithrin

Swyddog Clwb Cwtsh Gogledd Ddwyrain Cymru (rhithiol)

Cyflog: MM15 – MM20 £20,620 - £24,045 pro rata y flwyddyn
Dyddiad cau: 6 Rhagfyr
Prifysgol Aberystwyth

Rheolwr Ehangu Cyfranogiad

Cyflog: Gradd 7: £34,804 - £40,322 y flwyddyn
Dyddiad cau: 6 Rhagfyr
Coleg Caerdydd a'r Fro

Athro Dysgu Teuluol (cyfrwng Cymraeg)

Cyflog: £10,010 - £19,701 y flwyddyn
Dyddiad cau: 30 Tachwedd
Llywodraeth Cymru

Cyfarwyddwr Addysg

Dyddiad cau: 11 Rhagfyr
Llywodraeth Cymru

Penodi Is-gadeirydd a phum Aelod Annibynnol

Dyddiad cau: 14 Rhagfyr
Mudiad Meithrin

Swyddog Ti a Fi Teithiol Merthyr Tudful

Cyflog: MM2 £17,162 (pro rata)
Dyddiad cau: 2 Rhagfyr
Mudiad Meithrin

Swyddog Cefnogi Merthyr Tudful a RhCT

Cyflog: MM15 - MM20 £20,232 i £24,045 (pro rata)
Dyddiad cau: 6 Rhagfyr