Pwy ’di pwy – Llion Roberts

Lowri Jones

Cyfle i ddod i adnabod Pennaeth Masnachol cwmni Golwg ychydig yn well

Pwy ’di pwy – Lleucu Jenkins

Lowri Jones

Cyfle i ddod i adnabod Cynhyrchydd Creadigol cwmni Golwg ychydig yn well

Elain Fflur Roberts yw Trefnydd newydd y Ffermwyr Ifanc yn Sir Feirionnydd.

Elain Fflur Roberts, neu ‘merch Glyn Rhyd yr Efail’ fel mae’n cael ei hadnabod yn lleol, yw’r …

Penodi Bedwyr ab Ion i ddatblygu therapïau

Bedwyr ab Ion sydd am “chwarae rhan fach yn y darlun mawr” wrth ddatblygu therapïau Mae Bedwyr ab …

“Mae angen cymryd newyddion lleol o ddifri” medde Morgan – gohebydd newydd Bro360

Morgan Owen – brodor o Ferthyr Tudful sydd bellach yn byw yn Aberystwyth – yw’r aelod diweddaraf o dîm Bro360.

Jest y Job i Gwennan Haf Campbell

Gwennan Haf Campbell o Gelli Aur ger Llandeilo yw un o Newyddiadurwyr dan Hyfforddiant newydd ITV …

Jest y Job i Zahra Errami

Zahra Errami o Sir Fôn yw un o newyddiadurwyr dan hyfforddiant newydd ITV Cymru, ac mae wrthi’n creu cynnwys digidol i bobol ifanc.

Jest y job i Gwenan yng nghanol y llyfrau

Gwenan Jones o Langwyryfon yw Swyddog Datblygu Gwerthiant newydd Cyngor Llyfrau Cymru.

“Mae pobl eraill a’u gwaith yn ysbrydoliaeth fawr i mi.”

Ar ôl blynyddoedd yn gweithio’n llawrydd, mae Nia Wyn Skyrme o Bencaerau ym Mhen Llŷn wedi’i …