Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cynorthwy-ydd Profiad Cwsmer (Digwyddiadau)

Dyddiad cau: Chwefror 8
Prifysgol Aberystwyth

Cydlynydd Datblygu Sgiliau Academaidd

Dyddiad cau: Chwefror 5
Athrofa Padarn Sant

Cynorthwyydd y Cyfryngau Clyweledol ac E-ddysgu Athrofa Padarn Sant

Dyddiad cau: Chwefror 6
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Swyddog Cyfathrebu (Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol)

Dyddiad cau: Chwefror 19
Cyngor Sir Gâr

Pennaeth – Ysgol Maes Y Gwendraeth

Dyddiad cau: Chwefror 6
Golwg

Gohebydd Materion Cyfoes

Cyflog: £22,000 – £25,000 (yn ddibynol ar brofiad)
Dyddiad cau: Chwefror 9
National Theatre Wales

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Dyddiad cau: Chwefror 5

Elain Fflur Roberts yw Trefnydd newydd y Ffermwyr Ifanc yn Sir Feirionnydd.

Elain Fflur Roberts, neu ‘merch Glyn Rhyd yr Efail’ fel mae’n cael ei hadnabod yn lleol, yw’r …

Penodi Bedwyr ab Ion i ddatblygu therapïau

Bedwyr ab Ion sydd am “chwarae rhan fach yn y darlun mawr” wrth ddatblygu therapïau Mae Bedwyr ab …