Penodi Bedwyr ab Ion i ddatblygu therapïau

Bedwyr ab Ion sydd am “chwarae rhan fach yn y darlun mawr” wrth ddatblygu therapïau

Mae Bedwyr ab Ion newydd ddechrau ar ei Ysgoloriaeth Ymchwil gyda Phrifysgol Caerdydd, lle bydd yn ymchwilio i ddatblygu therapïau’n ymwneud â chlefydau prion.

Mae’n gyfle i Bedwyr ddychwelyd i’w ddinas enedigol, wedi iddo dreulio’r blynyddoedd diwethaf yn astudio am radd Meistr mewn Cemeg ym Mhrifysgol Rhydychen.

O’i gymharu â’i radd yn Rhydychen, mae’r gwaith hwn yn ymwneud mwy ag ymchwil meddyginiaethol, a’i obaith yw chwarae rhan fach yn y darlun mwy o ddatblygu ymchwil a therapïau ym maes clefydau prion.

Teulu o glefydau sy’n deillio o brotinau’n camblygu yw clefydau prion, ac maent yn achosi amrywiol broblemau yn y corff. Y clefyd prion mwyaf adnabyddus i ni, mae’n siŵr, yw clefyd y gwartheg gwallgof.

Mae Bedwyr o’r farn bod llawer o anwybodaeth am y maes, yn enwedig gan fod y clefydau’n eithaf prin. Ond mae’r gwaith y mae’n ei wneud yn bwysig – mae effeithiau’r clefydau yma wastad yn angheuol, ac mae’r symptomau’n arwain at farwolaeth cyn pen blwyddyn. Does dim therapïau ar gael ar hyn o bryd, a gobaith Bedwyr yw darganfod therapïau fel bod modd, yn y pen draw, dod o hyd i driniaeth.

Mae Bedwyr yn hynod ddiolchgar bod y cyfle hwn ar gael iddo’n Gymraeg. Bu’n astudio trwy gyfrwng y Saesneg am y pedair blynedd diwethaf, ond cyn hynny cafodd ei addysg wyddoniaeth i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae o’r farn bod angen i’r cyfleoedd yma fod ar gael yn Gymraeg ym myd gwyddoniaeth, achos mae’n dangos bod mwy i’r Gymraeg na jest y celfyddydau.

Cafodd y swydd hon ei hysbysebu ar golwg360.

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol Hŷn (SGH)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddog Gweithredol (SG)

Dyddiad cau: Gorffennaf 26
Antur Waunfawr

Prif Weithredwr

Dyddiad cau: Gorffennaf 20
Cadw

Ceidwad – Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Dyddiad cau: Gorffennaf 18
Grŵp Llandrillo Menai

Darlithydd Ffiseg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad cau: Gorffennaf 15
Logo Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru

Cogydd ar ddyletswydd

Dyddiad cau: Gorffennaf 17
Menter a Busnes

Swyddog Marchnata

Dyddiad cau: Gorffennaf 12