Jest y Job i Sara Lois Roberts ym Menter Môn

Aelod diweddaraf tîm Menter Môn yw Sara Lois Roberts o Lanbedrog, ac ers tair wythnos mae wedi bod yn gweithio fel Cydlynydd Hwb Menter. Ond pwy yw Sara Roberts? Aeth Golwg i’w holi…

Jest y job i Elin Haf Williams yn helpu ffermwyr lleol

Elin Haf Williams sydd wedi’i phenodi’n Swyddog Datblygu De Sir Drefaldwyn ar gyfer prosiect Cyswllt Ffermio.

Jest y Job i Guto Jones o Ddinas Dinlle

Guto Siôn Jones o Ddinas Dinlle yw aelod diweddara’ tîm Bro360.

Jest y Job i Ysgogydd newydd Bro360

Galluogi a chymell pobol i greu a rhannu eu straeon lleol.

O faes iechyd i fyd addysg – parhau i hyrwyddo’r Gymraeg y mae Gwenan

Gwenan Davies yw Swyddog Datblygu: Marchnata a Chyfathrebu newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Alaw Dafydd am ddatblygu’r gwyddorau a’r Gymraeg

Gwella darpariaeth addysg uwch yn y gwyddorau yw nod Alaw Dafydd, sydd newydd ddechrau ar swydd ran-amser gyda Phrifysgol Aberystwyth fel Swyddog Datblygu’r Gwyddorau.

Bronwen Raine i gymryd yr awenau gydag Antur Teifi

Mae un o brif gwmnïau datblygu busnes Cymru wedi penodi Rheolwr-Gyfarwyddwr newydd. Bydd Bronwen Raine yn dilyn ôl traed Dewi Williams wrth arwain menter gymdeithasol Antur Teifi.

Penodi Bethan Emyr Jones i arwain y ffordd yn Ysgol Godre’r Berwyn

Mae’r sylfeini wrthi’n cael eu gosod ar gyfer cartref newydd i addysg 3-18 oed yn y Bala, ac mae Bethan Emyr Jones wedi’i phenodi i fod wrth y llyw yn Ysgol Godre’r Berwyn.

Jest y Job i gyfieithwyr newydd yng Ngheredigion

Mae pedwar cyfieithydd wedi’u croesawu i Gyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar, ac aeth Golwg i holi dau ohonynt – Lliwen Jones a Dafydd Williams – am eu swydd newydd.